Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lovande för ålgräsplantering i sand

Snorklare följer upp planteringen av ålgräs. Foto: Eduardo Infantes.

Snorklare har följt upp planteringen och det har visat sig att antalet ålgrässkott ökat från 80 000 till 176 400. Foto: Eduardo Infantes.

I våras lade grävskopor sand på havsbotten vid Lilla Askerön, i ett försök att förbättra miljön för ålgräs. Nu visar uppföljningen att antalet ålgrässkott som dykare planterat i sanden mer än fördubblats.

I södra Bohuslän försvann mängder av ålgräsängar under nittiotalet. En av orsakerna var övergödning.

Trots att utsläppen av näringsämnen minskat sedan dess har ålgräset inte kommit tillbaka. I stället har vattnet blivit grumligare av sediment som virvlar upp när ålgräset inte längre stabiliserar botten.

– Miljön är så pass dålig i de här områdena idag att det inte går att restaurera ålgräs utan åtgärder som först förbättrar förhållandena, säger Per Moksnes, forskare vid Göteborgs universitet.

Ett område där vattnet lätt blir grumligt är de södra vikarna vid Lilla Askerön i Tjörns kommun. För att minska uppgrumlingen från de leriga bottnarna och för att förbättra ljusförhållandena i vattnet, lät Länsstyrelsen och Göteborgs universitet grävskopor täcka en hektar havsbotten med ett tio centimeter tjockt lager grov sand. Metoden är ny för Sverige, men har testats med framgång i bland annat Danmark.

Under sommaren planterade dykare sedan 80 000 ålgrässkott i sanden. Nu visar uppföljningen att ålgrässkotten överlevt och förökat sig till hela 176 400 skott. Även testplanteringar utanför det sandtäckta området visar på god överlevnad.

– Sandtäckningen verkar ha förbättrat ljusförhållandena tillräckligt i viken för att ålgräset ska kunna växa även utanför sanden, säger Per Moksnes.

Vintern är en kritisk period för det nyplanterade ålgräset. Först till sommaren kan man med full säkerhet se om ålgräset etablerat sig.

– Nu håller vi tummarna för att de här positiva resultaten håller i sig. Metoden kan bli intressant även på andra ställen där vi har problem med grumligt vatten, säger Anders Olsson, marinbiolog på Länsstyrelsen.

Restaureringen är en del av ett fyraårigt projekt som drivs av Länsstyrelsen i samarbete med Göteborgs universitet. Projektet finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden, tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Fakta om ålgräs

Ålgräs är en art av sjögräs som kan bilda ängar under ytan. Ålgräsängarna myllrar av liv och är viktiga för den biologiska mångfalden. De är bland annat barnkammare för många fiskar och kräftdjur. De bidrar också till att minska övergödning och klimatförändringar, genom att ta upp och lagra stora mängder näringsämnen och kol i sedimentet.

Ålgräsängar är ett av de mest produktiva ekosystemen som finns, men är hotade av till exempel övergödning och överfiske. Andra hot är mänsklig påverkan på grunda havsbottnar, som bryggor, muddring och ankring från båtar.

Kontakter

Länsstyrelsen Västra Götaland

Beatrice Alenius
Marinbiolog och projektledare
010-224 44 75
beatrice.alenius@lansstyrelsen.se

Anders Olsson
Marinbiolog
010-224 47 23
anders.g.olsson@lansstyrelsen.se

Göteborgs universitet

Per Moksnes
Forskare vid institutionen för marina vetenskaper
0732-57 62 24
per.moksnes@marine.gu.se

Bilder

Bilderna är endast fria för media att använda i samband med rapportering om pressmeddelandet. Ange fotograf Eduardo Infantes.

Snorklare uppföljning ålgräs.jpg

Snorklare uppföljning ålgräs 2.jpg

Drönarbild sandtäckning ålgräs.jpg

Utläggning av sand.jpg

Kontakt

Anna Brodin

Presskontakt