Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt och blött naturreservat på norra Kroppefjäll

En blommande våtmarksäng.

Kroppefjälls norra våtmarker. Nytt naturreservat i södra Dalsland. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland

På Kroppefjäll, i södra Dalsland, finns några av landets allra finaste våtmarker. Nu får närmare 200 hektar myr, sjöar och skogar skydd i form av ett nytt naturreservat. Vi har döpt reservatet till Kroppefjälls norra våtmarker.

Det nya naturreservatet omfattar delar av Marketjärnmossarna, med omgivande skogsmarker. Det går utmärkt att besöka området. Två vandringsleder löper genom reservatet. Lederna ansluter till Karolinerleden (Karl XII:s väg) i närheten av Karolinerstugan.

Naturreservatets våtmarker består av mossar och fattigkärr med inslag av fukthedar. Myrarna är typiska för Västsverige, men de har även inslag av nordliga och mer ovanliga arter. Skogarna runt myrarna består främst av tall.

Människan har givetvis lämnat några spår i området. Exempelvis i form av diken. Vi tänker lägga igen en del av dessa diken för att minska igenväxning och klimatpåverkan.

Det är också möjligt att vi bränner en del av området. Det kan låta dramatiskt, men det rör sig om så kallad kontrollerad naturvårdsbränning. Brand är nämligen en bristvara i det moderna skogslandskapet, och brandhärjade områden är en förutsättning för att en rad olika livsformer ska leva och frodas. Exempelvis brandnäva, raggbock, rökdansfluga och tretåig hackspett.

Kontakt