Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi når inte miljömålen – styrmedel och insatser räcker inte

Tolv av länets femton miljömål kommer sannolikt inte att nås till 2030. Dagens styrmedel och insatser räcker inte, visar Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens årliga uppföljning av miljömålen i Västra Götaland.

Mest kritiskt är det för klimatet och den biologiska mångfalden, som är hotad både på land och i vatten. För miljömålet Levande skogar har Skogsstyrelsen ändrat sin bedömning av utvecklingen från neutral till negativ. Fortsatt fragmentering av skogslandskapet, låg andel skyddad skog och bristande miljöhänsyn är några orsaker.

Det är allvarligt läge för många av våra viktiga ekosystem i odlingslandskapet och i skogen. Vi ser också att målkonflikterna ökar kring markanvändning i stort. Myndigheter och markanvändare behöver bli bättre på att hantera avvägningar och prioriteringar, säger Gerda Roupe, utvecklingsledare för miljömålen på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Många osäkerhetsfaktorer kring utsläpp

Utsläppen av växthusgaser har minskat något i Västra Götaland men det är osäkert hur utsläppen från industrin kommer förändras. Framtida tillgång på el och effekt är andra osäkerheter kopplat till elektrifieringen av industri- och transportsektorn.

Det krävs genomgripande teknik- och systemskiften det kommande decenniet för att vi ska nå våra regionala klimatmål. Åtgärder behöver sättas in för att snabba på industrins klimatomställning. Men alla sektorer måste bidra, inte minst för att minska den negativa påverkan från vår konsumtion, säger Gerda.

Det finns många bra insatser i länet för att minska utsläppen av växthusgaser, inte minst från arbetet med Kommunernas klimatlöften inom Klimat 2030. Våra beräkningar visar att löftena ger effekt, fortsätter Gerda.

Vässat åtgärdsprogram

I början av nästa år förnyar Länsstyrelsen åtgärdsprogrammet för miljömålen. Programmet ska bidra till att åtgärderna genomförs i ännu större utsträckning än tidigare. I det nya åtgärdsprogrammet prioriteras åtgärder med effekt på minskad klimatpåverkan och stärkt biologisk mångfald.

Mer om Åtgärdsprogrammet på länsstyrelsens webbplats

Miljömålsbedömning 2021 - Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Kommunernas klimatlöften på Klimat 2030.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Gerda Roupe
Utvecklingsledare Miljömål
010-224 45 33
gerda.roupe@lansstyrelsen.se

Pressansvarig

Jan Mogol
010-224 45 52
070-560 71 21
jan.mogol@lansstyrelsen.se

Kontakt