Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ett nytt sätt att varna för väder

Närbild på lysande ficklampa i mörker. Text: För att du ska hinna förbereda dig

Bild: SMHI

Klass 1, 2 och 3-varningar är snart ett minne blott. Från och med 26 oktober gäller gul, orange och röd varning. De nya varningsnivåerna utgår från vädrets konsekvenser. Därför blir varningarna bättre anpassade för länet.

Tidigare har kriterierna för att utfärda vädervarningar varit i princip lika över hela landet. Men 20 centimeter snö i en storstad får som bekant helt andra konsekvenser än 20 centimeter snö i fjällen – och därför behöver varningssystemet förändras.

Från och med idag, den 26 oktober, utfärdas istället varningarna utifrån den påverkan vädret väntas få i ett visst område.

– Vädervarningarna finns för att allmänheten, näringslivet och myndigheterna ska kunna vidta åtgärder för att mildra effekterna av oväder. Med konsekvensbaserade vädervarningar som tar hänsyn till förutsättningarna i vårt län blir varningarna mer relevanta så att alla kan förbereda sig på bästa sätt, säger Magnus Eriksson, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen Västra Götaland.

De tre nya vädervarningssymbolerna mot mörkgrå färgplatta

Gul varning är den lägsta varningsnivån och betyder att konsekvenser förväntas. Orange varning är den mellersta nivån och betyder att allvarliga konsekvenser förväntas. Röd varning är den högsta nivån och betyder att mycket allvarliga konsekvenser förväntas.

Nytt arbetssätt med mer samverkan

Det nya sättet att arbeta med varningar innebär en utvecklad samverkan mellan SMHI och andra samhällsaktörer, till exempel Länsstyrelsen, vid allvarliga väderhändelser. Till skillnad från tidigare kommer länets aktörer nu att samverka med SMHI innan vädervarningen beslutas av SMHI.

Förenklat kommer det gå till så här:

  1. SMHI bedömer utifrån väderdata om det kommande vädret kan nå varningsnivåer.
  2. SMHI förmedlar information om det förväntade väderläget till Länsstyrelsen, tillsammans med förslag på varningsbeslut.
  3. Länsstyrelsen gör tillsammans med länets aktörer en bedömning av hur vädret kan väntas påverka länet. Utifrån den gemensamma bedömningen tar Länsstyrelsen ställning till om varningsförslaget från SMHI bör justeras på något sätt.
  4. SMHI fattar beslut om varningen för det aktuella området.

Kontakt