Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

430 miljoner till miljöförbättringar i lantbruket

Fält på landsbygden.

Foto: Martin Fransson

Den 22 oktober betalas drygt 430 miljoner kronor ut till länets lantbrukare. Det är ersättningar för olika insatser för miljön som länets lantbrukare gör.

Det handlar bland annat om insatser som bidrar till minskade utsläpp och insatser som bevarar vårt odlingslandskap. De här pengarna gör stor miljönytta samtidigt som de bidrar till att göra det ekonomiskt hållbart att bedriva jordbruk i Sverige, säger Joanna Gren, tillförordnad enhetschef på landsbygdsavdelningen.

Länsstyrelsen handlägger ansökningar om stöd och fattar beslut. Därefter betalar Jordbruksverket ut pengar.

Våra medarbetare har fått arbeta intensivt och att vi redan nu kan betala ut över 96 procent av de pengar som ska ut under hösten är en stor framgång, fortsätter Joanna.

Under resterande del av hösten fortsätter arbetet med de ansökningar som ska få delutbetalningar under 2021. Utbetalningarna görs löpande från och med vecka 42. I december börjar sedan utbetalningarna av de ekonomiska direktstöden för 2021 parallellt med slututbetalningarna för miljöstöden.

Hittills är en miljard kronor av de totalt 1,2 miljarder som beräknas betalas ut i gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreaturstöd och stöd till unga jordbrukare klara för utbetalning i december. Det känns mycket bra att vi har kommit så här långt redan nu och summan stiger för varje vecka som går, säger Joanna Gren.

Pengarna som betalas ut ingår i Landsbygdsprogrammet, ett program som finansieras av både Sverige och EU. Landsbygdsprogrammet innehåller en rad olika åtgärder som ska leda till förbättrad konkurrenskraft inom jordbruket, ett mer hållbart användande av våra naturresurser samt göra det mer attraktivt att bo och driva företag på landsbygden.

Kontakt

Joanna Gren
Tillförordnad enhetschef på landsbygdsavdelningen
Telefon: 010-224 53 01
E-post: joanna.gren@lansstyrelsen.se

Kontakt