Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Familjefar. Och sexköpare?

Det är förbjudet i Sverige att köpa sexuella tjänster. Trots det pågår denna verksamhet dagligen. 9,4 procent av Sveriges manliga befolkning har någon gång köpt sex. Ofta är det män med vanliga jobb, familjer, vänner och umgängeskretsar.

Den 18 oktober är europeiska dagen mot människohandel och blickarna riktas mot prostitution och människohandel. Att köpa sex är enligt lag förbjudet, och grundar sig på uppfattningen att prostitution är ett övergrepp. Det är en typ av människohandel, som inte borde finnas i ett modernt Sverige.

Sexuella tjänster på nätet

Människohandel handlar om att en person på olika sätt tvingas, transporteras och exploateras för olika ändamål. Sexuell exploatering av barn kallas också för grooming.

Sett till flickor och pojkar på gymnasiet visar den senaste rapporten att 1,4 procent av flickorna och 0,8 procent av pojkarna någon gång har sålt sexuella tjänster. Det är en oroande utveckling, säger Anders Sandberg, utvecklare på enheten för folkhälsa och rättighetsfrågorLänsstyrelsen Västra Götaland.

Kampanj pågår 18 oktober - 14 november

Att mycket av dagens sexuella exploatering pågår på internet är uppenbart. Det gör att sexuella tjänster är lättillgängliga. Under perioden 18 oktober till och med 14 november pågår en kampanj runt om i Sverige, för att motverka efterfrågan på köp av sexuella tjänster och öka medvetenheten om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Kampanjmaterialet är framtaget under ledning av Länsstyrelsen i Östergötland.

Vårt uppdrag

Länsstyrelserna har i uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Länsstyrelserna ska särskilt prioritera insatser för att motverka efterfrågan av köp av sexuella tjänster.

Sedan flera år tillbaka delfinansierar Länsstyrelsen Västra Götaland regionkoordinatorer i arbetet mot prostitution och människohandel. Regionkoordinatorerna hjälper bland annat polis och socialtjänst med både konsultativt och operativt stöd i arbetet mot prostitution och i ärenden om människohandel.

Kontakt

Anders Sandberg
Utvecklare på enheten för folkhälsa och rättighetsfrågor,
Telefon: 010-224 47 73
E-post: anders.o.sandberg@lansstyrelsen.se

Kontakt