Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt forskarråd ska påskynda klimatarbetet i Västra Götaland

Sex personer är uppställda bredvid varandra vända mot kameran. De ser glada ut.

Foto: Amanda Martling

Sex forskare har fått i uppdrag att följa upp klimatarbetet i Västra Götalands län och ta fram rekommendationer om åtgärder för att minska klimatutsläppen i länet.

Förra veckan startade sex forskare sitt uppdrag med att följa upp klimatarbetet i länet och rekommendera vad som behöver göras för att minska klimatutsläppen i den takt som behövs. Forskarrådet ska varje år presentera en rapport med prioriteringar som behövs för att hålla Västra Götalands koldioxidbudget. Rapporten kan innehålla både prioriteringar för klimatinsatser och för den samlade politiken och samhällsutvecklingen

Forskarrådet har uppdrag från Västra Götalandsregionens miljönämnd och ska bidra till att vi når vårt regionala klimatmål i enlighet med arbetet i Klimat 2030 som leds av Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.

Klimat 2030 Länk till annan webbplats.

De sex forskarna för perioden 2021-2023 är Frances Sprei (ordförande), Björn Sandén och Filip Johnsson från Chalmers, Sverker Jagers från Göteborgs universitet, Annika Nilsson från Uppsala universitet och Karin Bradley från KTH.

Kontakt

Karin Ladberg
Telefon: 010-224 45 64
E-post: karin.ladberg@lansstyrelsen.se

Kontakt