Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu tas flera restriktioner bort - detta gäller från 29 september

Rött hjärta med texten Ta hand om varandra! på vägg vid en kassakö.

Idag, den 29 september 2021, införs steg 4 i regeringens plan för avveckling av restriktionerna. Det innebär att vi tar ytterligare ett steg mot en normal tillvaro och verksamheter behöver inte längre vidta smittskyddsåtgärder. Pandemin är däremot inte över och Folkhälsomyndigheten har fortsatt allmänna råd som gäller den enskilde, främst de som inte är fullvaccinerade.

Länsstyrelsen har under de senaste veckorna noterat både verksamhetsutövare som börjat rusta ner i förtid och andra som planerar att ha kvar de smittskyddsåtgärder de har på plats nu, även efter den 29:e september. Många väljer att ha kvar till exempel markeringar på golv, handsprit och skyltning i sina verksamheter för kundernas trygghet och för att skydda sin personal mot covid-19.

- Även om flera restriktioner och juridiskt bindande krav lyfts idag kan verksamhetsutövare fortfarande verka för att minska smittspridningen genom att vidta åtgärder anpassade utifrån sin verksamhets egna förutsättningar. I det arbetet kan länsstyrelserna bistå med goda exempel och information kring vad som kan vara lämpliga smittskyddsåtgärder, säger Anneli Wejke, funktionschef för covid-19 tillsynen.

Vilka krav ställs på verksamhetsutövare efter den 29 september?

I den här fasen av pandemin finns det, ur smittskyddssynpunkt, inga behov av särskilda trängselåtgärder och avstånd.

Det innebär att verksamhetsutövare och arrangörer, enligt förordningen i nuvarande epidemiologiska läge, inte behöver vidta några särskilda åtgärder för att undvika trängsel eller utforma lokaler för att kunder och besökare ska kunna hålla ett bestämt avstånd till varandra. Ur smittskyddssynpunkt kan verksamheten bedrivas som vanligt. Om smittläget ändras kan Folkhälsomyndigheten komma att införa nya föreskrifter med smittskyddsåtgärder som verksamheten behöver förhålla sig till.

Läs mer om vad som gäller enligt covid-19 -lagen på vår webbplats

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Läs mer om vad som gäller för verksamheter och för den enskilde på Folkhälsomyndighetens webbplats

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en uppdaterat tillsynsvägledningen för verksamheter med vad som gäller nu.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen —folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Där kan du även läsa mer om Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd för att minska spridningen av covid-19.

Nationella allmänna råd för att minska spridningen av covid-19 — folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Anneli Wejke
Funktionschef för funktionen för covid-19-tillsyn
010-224 46 37
anneli.wejke@lansstyrelsen.se

Presskontakt
Emma Wahlstedt
010-224 53 78
emma.wahlstedt@lansstyrelsen.se

Kontakt