Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Akut kräftpest i Öresjö 

Flodkräfta. Foto: Lars Molander.

Flodkräftan är en hotad art. Foto: Lars Molander.

Öresjö, som ingår i Bäveåns vattensystem i Trollhättan och Lilla Edet, har drabbats av akut kräftpest. Därför har Länsstyrelsen tagit beslut om regler för att hindra ytterligare spridning.

Efter rapport om döda flodkräftor i Öresjö i Bäveåns avrinningsområde har kräftor samlats in och skickats till Statens veterinärmedicinska anstalt. I sin analys har de konstaterat kräftpest.

Länsstyrelsen har nu beslutat om kräftpestförklaring. Kräftpestförklaringen omfattar:

  • Öresjö och uppströmsliggande sjöar och vattendrag, enligt bifogad karta i beslutet.

I samtliga dessa sjöar och vattendrag är det förbjudet att:

  • Fånga kräftor.
  • Saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor.
  • Använda fisk som betesfisk i annat vatten än där den fångats.

Därutöver får fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i det pestsmittförklarade vattenområdet inte transporteras till någon annan sjö eller till något annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan föregående desinfektion.

Länsstyrelsen uppmanar alla att följa reglerna för att hindra ytterligare spridning av kräftpesten.

– Flodkräftan är klassad som akut hotad i Sverige, säger Lars Molander, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen. Det är alltid tråkigt med kräftpest och att se att en ursprunglig art försvinna från fler och fler sjöar och vattendrag. I Öresjö har många engagerat sig och under lång tid jobbat med att försöka bevara sjöns bestånd av flodkräftor. Därför känns detta utbrott extra tråkigt.

Även förra veckan konstaterades fall av kräftpest i Bäveåns avrinningsområde:

Kräftpest i Bäveåns avrinningsområde | Länsstyrelsen Västra Götaland.

Kontakt

Lars Molander

Länsfiskekonsulent