Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inspirationsdag ska ge fler ekologiska jordbrukare

Kor i hage. Foto: Martin Fransson.

Ekodagen vänder sig till företag och andra verksamma på landsbygden. I Västra Götaland anordnas en temadag utanför Töreboda om dikor. Foto: Martin Fransson.

Inom tio år ska en tredjedel av den svenska jordbruksmarken brukas ekologiskt. Samtidigt minskade den ekologiska odlingen på flera håll i landet under förra året. För att få fler gårdar att ställa om anordnar länsstyrelser i sju län en ekodag den 23 september.

Med hjälp av ekologisk produktion kan vi bli mer hållbara genom att använda naturresurser som jord, energi och vatten på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt. I regeringens handlingsplan för livsmedelsstrategin finns dessutom ett mål om att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska odlas ekologiskt år 2030. I dag ligger det på 20 procent, vilket pekar på att fler åtgärder behövs.

Under ekodagen bjuder ekologiska gårdar in till föreläsningar på ämnen som energirådgivning, ekologisk grönsaksodling och vilthantering. Syftet är att öka kunskapen och bidra till att fler gårdar ställer om till ekologisk produktion.

– Det är positivt att intresset för ekologiskt jordbruk har ökat de senaste åren, men det är tydligt att omställningen behöver trappas upp. Vi anordnar vi en temadag om dikor, och visar upp många aspekter av den produktionen. Bland annat att det är enkelt att lägga om till ekologiska dikor, säger Jan Hill, lantbrukskonsulent och projektledare för ekologisk produktion på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Ekodagen är ett kostnadsfritt evenemang som vänder sig till företag och andra verksamma på landsbygden. Anmälan görs hos respektive länsstyrelse.

Mer information

Regeringens handlingsplan: En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet Länk till annan webbplats.

Om ekodagen

Länsstyrelsen Blekinge anordnar ekodagen i samverkan med länsstyrelserna i Halland, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Västra Götaland och Östergötland. Initiativet är till för att uppmärksamma ekologiska lantbrukare och inspirera fler att ställa om till ekologisk produktion. Ekodagen är finansierad av Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Inom Landsbygdsprogrammet prioriteras kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruk.

Kontakt

Jan Hill

Rådgivare