Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kräftpest i Bäveåns avrinningsområde

Flodkräfta. Foto: Lars Molander.

Flodkräfta. Foto: Lars Molander.

Sågån, som ingår i Bäveåns vattensystem i Uddevalla, har drabbats av akut kräftpest. Länsstyrelsen har därför beslutat om regler för att hindra ytterligare spridning.

Efter rapport om döda flodkräftor i Sågån inom Bäveåns avrinningsområde har kräftor samlats in och skickats till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som i sin analys har konstaterat kräftpest.

Länsstyrelsen har nu beslutat om kräftpestförklaring. Kräftpestförklaringen omfattar följande områden:

 • Sågån från Sågebron (SWEREF 99 N 6466497 E 331736),
 • Källesjö,
 • Risån,
 • Ryrsjön från vattendelaren uppströms Ryrsjön (N 6467715 E 333666),
 • Skottenesjön,
 • Grundlebosjön,
 • Kyrkesjön,
 • Bergsjön,
 • Lårvikesjön,
 • Bäveån från bron mellan Stötegården och Lane-Ryrs kyrka 2 kilometer uppströms sammanflödet med Risån (SWEREF99 N 6476303 E 328115) ner till mynningen i Byfjorden.

I samtliga dessa sjöar och vattendrag är det förbjudet att:

 1. Fånga kräftor
 2. Saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor
 3. Använda fisk som betesfisk i annat vatten än där den fångats.

Därutöver får fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i det pestsmittförklarade vattenområdet inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan föregående desinfektion.

Länsstyrelsen uppmanar alla att följa reglerna för att hindra ytterligare spridning av kräftpesten.

Kontakt

Lars Molander

Länsfiskekonsulent

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552