Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt planeringsunderlag ska hjälpa kommuner översiktsplanera med grön infrastruktur

Fotot visar grönska i
en byggd miljö med lägenhetsbostäder.

Nu finns ett utvecklat planeringsunderlag baserat på den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur. Underlaget visar områden att vara särskilt uppmärksam på och analysera vidare, för att kunna göra underbyggda ställningstaganden i översiktsplanen. Underlaget täcker till att börja med kommunerna i Boråsregionen.

Vad innehåller det?

Den bärande idén i planeringsunderlaget är så kallade uppmärksamhetsområden. Ett uppmärksamhetsområde kallar vi ett område där värdetrakter i den gröna infrastrukturen sammanfaller med påverkan i form av bebyggelse. Vi beskriver dessa områden, de ekosystemtjänster de ger, och vilka frågor kommunen kan fundera på för att hantera detta i översiktsplanen.

Till analyserna finns förslag för hur en arbetsgång kan se ut för att tillämpa underlaget i planeringsprocessen. Analyserna visar på områden i en kommunövergripande och mellankommunal skala, och behöver kompletteras i kommunens fortsatta arbete med lokalt underlag. Vidare finns fördjupat material om ekosystemtjänster och ekologisk kompensation.

Hur vi arbetar

Analyserna visas i en storymap som kopplar samman text, bild och webbGIS. Denna storymap är en pilotstudie för Boråsregionens kommuner och har tagits fram i dialog med kommunerna. Nästa steg är att fortsätta utveckla materialet för hela Västra Götalands län. Delar av materialet kan dock redan nu användas av kommuner i andra delar av länet, som texter och delar av informationen på kartorna. Vi ser fram emot att fortsätta dialogen med fler kommuner för att stämma av lokala frågor och nå i mål med analyserna!

Här hittar du materialet:

Kartor och underlag för planeringsarbete | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Kontakt