Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gymmen måste fortfarande vidta åtgärder enligt covid-19-lagen

en person står framför en skivstång med röda skor

Foto: Pixabay

Allt fler återgår till något mer likt vardag än semester, vilket för många också innebär ett besök på gymmet. Länsstyrelsen har vid sin tillsyn på gym sett både de som fortfarande håller kvar vid restriktioner och åtgärder och de som inte har några åtgärder kvar alls.

En del ändringar i covid-19lagstiftningen gjordes den 15 juli när det gäller vad verksamhetsutövare måste vidta för åtgärder på gym. Till exempel finns inte längre krav på att beräkna maxantal besökare baserat på lokalens storlek. Dock har verksamhetsutövaren enligt covid-19lagstifntingen, fortfarande ett ansvar att begränsa antalet besökare så att de kan hålla säkert avstånd från varandra, tillhandahålla handdesinfektion och informera om hur man minskar risk för smittspridning.

– Återbesöken visar att en del gymägare missförstått borttagandet av beräknat maxantal och tagit det som en signal att det inte längre finns några restriktioner alls för gym. De har därför tagit bort smittskyddsåtgärder i för hög utsträckning. Även om kravet att beräkna maxantal är borttaget kan kravet på smittsäkert avstånd i praktiken betyda att man som verksamhetsutövare ändå behöver begränsa antalet besökare och hitta system för att följa upp det, säger Lotta Sahlin Skoog, tillsynsstrateg.

Det här gäller för gym- och sportanläggningar enligt covid-19-lagen

Du som verksamhetsutövare, tänk på att risk för trängsel och smittspridning kan minskas genom att:

  • Begränsa antalet besökare så att de kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
  • Utforma lokaler samt in- och utgång och placera maskiner på ett sådant sätt att trängsel undviks och besökare kan hålla avstånd från varandra.
  • Erbjuda möjlighet att tvätta händerna eller handdesinfektion.
  • Informera besökare och personal om hur man kan förhindra smitta.

Du som besökare kan minska risk för trängsel och smittspridning genom att:

  • Respektera och följa verksamhetens anvisningar för att förhindra trängsel och minska smittorisk.
  • Besöka gymmet på tider då besökstrycket är lägre.
  • Följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar, oavsett om du är vaccinerad eller inte.

Du hittar mer information om tillsynen enligt den tillfälliga covid-19-lagen och vad som gäller för gym och andra sportanläggningar på vår webbplats

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Kontakt

Lotta Sahlin Skoog
Tillsynsstrateg
010-224 46 67
lotta.sahlin.skoog@lansstyrelsen.se

Kristina Höök Patriksson
Tillsynsstrateg
010-224 51 63
kristina.hook-patriksson@lansstyrelsen.se

Maria Andersson
Utvecklingsledare
010-224 43 33
maria.o.andersson@lansstyrelsen.se

Presskontakt
Emma Wahlstedt
010-224 53 78
emma.wahlstedt@lansstyrelsen.se

Kontakt