Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Både arrangörer och besökare bär ett ansvar för att minska trängsel vid evenemang

en person står i publiken och gör ett hjärta med sina händer på en konsert

Foto: pixabay.com

Allt fler allmänna sammankomster och offentliga tillställningar arrangeras i vårt län. Länsstyrelsen Västra Götaland arbetar aktivt med förebyggande tillsyn av arrangörer för att gå igenom vad som krävs för just deras evenemang. Men det är inte bara arrangörerna, utan också besökarna som måste följa reglerna för att de ska fungera.

Uppfattningen från tillsynsinsatserna är att många arrangörer försöker göra rätt, men att det är svårt att få besökare att följa de regler och åtgärder som vidtagits för att skapa ett säkrare evenemang.

- Vi har gjort några stickprovsbesök den senaste veckan och har sett att det är svårt för arrangörer att fullt ut följa de regler som finns. Det handlar om både utformning av område och lokaler och trängselförebyggande åtgärder som inte fungerar som det är tänkt. Besökarna beter sig helt enkelt inte på det sätt som arrangörerna trott, vilket ställer till det när evenemanget går av stapeln, säger Kristina Höök Patriksson, tillsynsstrateg.

Det är viktigt att alla, både arrangörer och besökare tänker till vid besök på konsert, fotbollsmatch eller andra evenemang och följer de restriktioner och regler som finns. Vi måste alla ta ansvar för att minska risken för trängsel och smittspridning.

Det här gäller vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning

Du som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, tänk på att risk för trängsel och smittspridning kan minskas genom att:

  • Utforma lokaler, områden samt in- och utgång på ett sådant sätt att trängsel undviks och besökare och sällskap kan hålla avstånd från varandra.
  • Erbjuda möjlighet att tvätta händerna eller handdesinfektion.
  • Informera besökare och personal om hur man kan förhindra smitta.
  • Sprida ut deltagares ankomsttid och ta fram alternativa lösningar till fysiska köer

Du som besökare på en allmän sammankomst eller offentlig tillställning kan minska risk för trängsel och smittspridning genom att:

  • Respektera och följa verksamhetens anvisningar för att förhindra trängsel och minska smittorisk.
  • Följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar, oavsett om du är vaccinerad eller inte.

Du hittar mer information om tillsynen enligt den tillfälliga covid-19-lagen och vad som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på vår webbplats

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Kontakt

Kristina Höök Patriksson
Tillsynsstrateg
010-224 51 63
kristina.hook-patriksson@lansstyrelsen.se

Presskontakt
Emma Wahlstedt
010-224 53 78
emma.wahlstedt@lansstyrelsen.se

Kontakt