Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlyst: Kinesisk ullhandskrabba

Kinesisk ullhandskrabba

Den mycket invasiva arten kinesisk ullhandskrabba har hittats i Trollhättan.

Enligt rapporter har kinesisk ullhandskrabba hittats i Trollhättan. Det är en invasiv art som kan ställa till det rejält i vår natur. Om du stöter på krabban är det viktigt att du rapporterar in ditt fynd.

Den kinesiska ullhandskrabban är en invasiv art som kan förstöra fiskeredskap och påverka ekosystemet negativt. Den kan också sprida sjukdomar och parasiter och gräva gångar som förstör strandkanter och flodbankar.

Vi har fått rapport om att kinesisk ullhandskrabba har hittats vid slussarna i Trollhättan. Länsstyrelsen Västra Götaland, Trollhättans kommun, Sjöfartsverket och Havs- och vattenmyndigheten arbetar tillsammans för att försöka fånga in de krabbor som finns här innan de sprider sig vidare.

De vuxna krabborna har håriga klor med vita spetsar men inte de yngre. De yngre krabborna kan därför vara svåra att skilja från inhemska arter.

Du kan hjälpa till

Om du ser en krabba som du misstänker är en kinesisk ullhandskrabba är det viktigt att du tar bilder och rapporterar in ditt fynd på www.rappen.nu Länk till annan webbplats.. Om möjligt, fotografera gärna både ovansida och undersida av krabban.

Om du hittar en kinesisk ullhandskrabba så måste den avlivas. På Artdatabankens webbplats kan du läsa mer om krabbans kännetecken och se bilder på den.

Kinesisk ullhandskrabba, Artdatabanken Länk till annan webbplats.

Är du osäker på vilken art du har hittat så kan du kontakta Länsstyrelsen innan du avlivar krabban.

Kontakt

Anna Dimming
Samordnare akvatiska invasiva främmande arter
Telefon 010-224 48 76
E-post ias.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Kontakt