Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Viktigare än någonsin att arbeta mot översvämningar

En cykel och en pojke vid en översvämmad väg.

Du har säkert sett bilderna från Tyskland och Belgien. Samhälle efter samhälle har kollapsat i skyfallens och översvämningarnas spår. Kan något liknande hända här?

Det är faktiskt bara tolv timmars bilresa mellan Västra Götaland och katastrofområdet. Frågan är därför given. Kan något liknande ske hos oss? Svaret är dessvärre ja, men kanske inte av samma omfattning.

Länsstyrelsen har tagit fram stödmaterial för att kommuner och markägare ska kunna vidta åtgärder för att minska risken för översvämning. Ett arbete som ofta handlar om åtgärder högt upp i avrinningsområdet. Vattnet behöver hållas kvar längre i landskapet, så att det successivt når de större vattendragen. Detta för att slippa stora vattenmassor längre ner. Det finns bidrag att söka för arbetet.

Här kan du läsa mer:

Naturanpassade åtgärder mot översvämning – Ett verktyg för klimatanpassning | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Kontakt