Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturreservatet Ekliden blir större

Naturreservatet Ekliden bildades för nästan 20 år sedan och är ett mycket omtyckt område i Risveden. Nu har Länsstyrelsen beslutat att utöka naturreservatet och skydda ytterligare 40 hektar värdefull skog.

Naturreservatet Ekliden bildades år 2002. Det ligger alldeles intill naturreservatet Iglekärr i väst, nära Skepplanda, i Ale kommun.

Hit kommer många för att vandra, plocka bär eller bara njuta av naturen. Det finns en markerad vandringsled genom reservatet. Leden tar dig också vidare till Iglekärrs naturreservat.

Det utökade området består av en variation av barrblandskog, fuktigare områden med mossar och myrmarker och ekskog i branterna. Det är gammal skog med riklig förekomst av mossor, lavar och vedsvampar. Variationen av naturmiljöer har stor betydelse för en rad hotade arter.

I samband med att naturreservatet Ekliden utökas med mer värdefull skog har även Länsstyrelsen uppdaterat föreskrifterna och skötselplanen för naturreservatet. Därmed har vi gjort det mer tillgängligt för friluftslivet i reservatet.

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552