Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Första fallet av invasiv rotgallnematod i Västra Götaland

En hand plockar bland några potatisar i ett potatisland.

Använd endast certifierad utsädespotatis, så minskar du risken att drabbas av rotgallnematoder. Foto: Martin Fransson

Rotgallnematoder är parasiter som angriper rotfrukter, som potatis och morötter, och ställer till stora problem för de odlare som drabbas. I årets inventering har Jordbruksverket hittat parasiten i en odling i Västra Götaland, vilket innebär det första fallet i länet.

Rotgallnematoderna Meloidogyne chitwoodi och Meloidogyne fallax är små rundmaskar som bland annat angriper rotfrukter som potatis och morötter. De sprids bland annat med jord och utsäde. För potatisodlare – både kommersiell verksamhet och fritidsodlare – är det viktigt att enbart använda certifierad utsädespotatis, för att minska risken att drabbas.

År 2017 konstaterades det första fallet i en potatisodling i Sverige. I årets inventering har Jordbruksverket upptäckt sex fall, varav ett i Västra Götaland som tidigare inte varit drabbat.

Jordbruksverket ansvarar för beslut om bekämpning och övervakning. Inventering är en viktig åtgärd – både för att upptäcka nya fall och för att öka kunskapen om hur rotgallnematoderna sprider sig och hur de kan bekämpas effektivt.

Läs mer i Jordbruksverkets pressmeddelande Länk till annan webbplats.

Karantänskadegörare på potatis, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontakt Jordbruksverket

Carin Bunnvik, enhetschef på Jordbruksverkets växtregelenhet
E-post: Carin.Bunnvik@jordbruksverket.se
Telefon: 036-15 50 58

Kontakt