Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av covid-19-lagen i Västra Götaland vecka 24 och 25

De senaste två veckorna har tillsynsarbetet kring covid-19-lagen innefattat både specialinsatser vid gränshandel och fokus på säsongsbetonade verksamheter. En del av arbetet har också handlat om att återbesöka platser där tillsyn gjordes tidigare i år, för att se hur det går.

Under vecka 24 och vecka 25 har tillsynen fokuserat på flera olika typer av verksamhet där allt från sommarturister till ändringar i inresekrav vid norska gränsen har inneburit ett ökat besökstryck. Bland annat har det handlat om verksamheter inom gränshandeln, campingar, utomhusbad, nöjesparker/djurparker och säsongsöppna butiker vid populära turistmål.

Utöver detta har det hunnits med tillsyn av planerade allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, till exempel arrangemang som planerats inför midsommar. En del återbesök på verksamheter som besökts tidigare i år har också hunnits med och har visat på en fortsatt god följsamhet för lagstiftningen.

Verksamhetsutövarna i gränshandeln var redo

Ändringar i inresekrav vid norska gränsen gjorde det enklare för norrmän att korsa gränsen och ett förväntat ökat besökstryck i länets gränshandel ledde till en specialinsatt tillsynsinsats. Flera köpcentrum och handelsplatser i Strömstadsområdet kontrollerades under insatsen och visade på ett gott resultat där majoriteten av verksamheterna hade gjort det de skulle.

- Tillsynen visade att den stora majoriteten av verksamhetsutövare var redo för ett ökat besöksantal och hade vidtagit de åtgärder som krävdes för att deras verksamhet skulle klara kraven i covid-19-lagstiftningen, säger Lotta Sahlin Skoog, tillsynsstrateg.

Fortsatta frågor om vad som händer framöver

Länsstyrelsen har under vecka 24 och 25 fortsatt fått frågor om vad som gäller för framtida regeländringar till exempel när en viss reglering tas bort. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har under måndagen 28 juni aviserat ändringar i covid-19-lagstiftningen som ska träda i kraft den 1 juli. Länsstyrelsen avvaktar mer detaljer och, Länsstyrelsen i Dalarna, nationell samordnare för tillsynsarbetet, kommer under 1 juli kommunicera mer om vad detta innebär för tillsynsarbetet.

Du hittar både den nationella och den regionala efterlevnadsrapporten för vecka 24 och 25 på vår webbplats

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Kontakt

Lotta Sahlin Skoog
Tillsynsstrateg
010-224 46 67
lotta.sahlin.skoog@lansstyrelsen.se

Presskontakt
Emma Wahlstedt
010-224 53 78
emma.wahlstedt@lansstyrelsen.se

Kontakt