Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag förlängs

Nu förlängs stöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag som har drabbats ekonomiskt till följd av coronapandemin. Regeringen har beslutat om att förlänga stöden för att även inkludera perioden mars-juni 2021.

Under våren har enskilda näringsidkare och handelsbolag kunnat söka stöd för omsättningstapp som orsakats till följd av coronapandemin. Nu förlängs stöden ytterligare och det finns nu en möjlighet att få stöd för omsättningstapp som uppstått under våren 2021.

För att kunna söka stödet behöver omsättningstappet varit minst 30 procent jämfört med samma period 2019. Nettoomsättningen ska även den ha varit minst 180 000 kr under det räkenskapsår som avslutades 31 december 2019. Stöden handläggs av länsstyrelsen men ansökan görs via Boverkets e-tjänst.

– Vi hoppas att fler företag som har haft det svårt under pandemin nu kan få hjälp och få sitt stöd utbetalt snabbt, säger Antonia von Zweigbergk, processledare omsättningsstöd.

De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2021 och ansökan är öppen till och med den 15 september 2021. Mer information finns på Länsstyrelsens webbplats.

Kontakter

Processledare
Antonia von Zweigbergk
010-224 51 50
antonia.von.zweigbergk@lansstyrelsen.se

Pressansvarig
Jan Mogol
010-224 45 52
jan.mogol@lansstyrelsen.se

Kontakt