Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av covid-19-lagen i Västra Götaland vecka 22 och 23

Ändringarna i covid-19-lagstiftningen har under vecka 22 och 23 spelat en stor roll i tillsynsarbetet, både i form av tillsyn på nya typer av verksamheter och i inkomna frågor om vad som egentligen gäller för vem.

De ändrade deltagartaken för allmän sammankomst och offentlig tillställning, som trädde i kraft den 1 juni har lett till att flera arrangörer och verksamhetsutövare kontaktats och informerats om vad som gäller för deras evenemang. Bland dessa nytillkomna verksamheter finns teatrar, fotbollsarenor och biografer som nu kunnat öppna och planera för att ta emot ett större antal deltagare.

Under de senaste två veckorna har tillsynsfokus inför sommaren fortsatt och de verksamheter i vårt län som förväntas få fler besökare under sommaren har fått tillsynsbesök, både på plats och på distans genom telefon och skrivelser. Bland annat har tillsyn gjorts på nöjesparker, campingar och golfklubbar runt om i länet.

Missförstånd kring vilka verksamheter ändringarna 1 juni berör

I kommunikationen kring införandet av ändringar 1 juni har mycket fokus legat på de höjda deltagartaken och vilket datum nya lättnader förväntas införas, både från regeringen och myndigheter. Detta upplever Länsstyrelsen har lett till en del missförstånd kring vem ändringarna gäller och för vilka verksamheter regler och restriktioner ligger kvar.

- Vi får signaler från verksamhetsutövare i till exempel handeln när vi gör tillsyn att en del tror att restriktionerna har lättat även för dem. Vi vill verkligen klargöra att de flesta restriktioner och regler ligger kvar och att minska smittorisken är något alla verksamheter måste arbeta för, säger Maria Andersson, utvecklingsledare.

I fokuset på deltagarantal har också informationen om vilka smittskyddsåtgärder som arrangörerna måste vidta till viss del hamnat i skymundan. Det är därför viktigt att arrangörer inte glömmer bort att deltagarantalet inte bara styrs av deltagartak utan också av kraven att ett evenemang ska kunna genomföras på ett smittsäkert sätt.

- I sommar vill vi se smittsäkra evenemang där arrangörerna inte bara utgått från maxtak för deltagarantal utan även tagit hänsyn till de regler och åtgärder som krävs för att förhindra smittspridning. Bara för att ett evenemang har möjlighet att ha ett visst antal deltagare utifrån maxantal betyder det inte att det kan ha det i praktiken, säger Lotta Sahlin Skoog, tillsynsstrateg.

Du hittar både den nationella och den regionala efterlevnadsrapporten för vecka 22 och 23 på vår webbplats

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Kontakt

Maria Andersson
Utvecklingsledare
010-224 43 33
maria.o.andersson@lansstyrelsen.se

Lotta Sahlin Skoog
Tillsynsstrateg
010-224 46 67
lotta.sahlin.skoog@lansstyrelsen.se

Presskontakt
Emma Wahlstedt
010-224 53 78
emma.wahlstedt@lansstyrelsen.se

Kontakt