Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt hög byggtakt men svårt att ta sig in på bostadsmarknaden

Trots en fortsatt hög byggtakt bedömer 38 av 47 kommuner i länet att de har ett underskott av bostäder i kommunen som helhet.

Under 2020 byggdes 9 700 nya bostäder i Västra Götaland – något färre än 2019 då 10 300 bostäder byggdes. 2020 påbörjades byggandet av drygt 10 300 bostäder i länet, där cirka 77 procent fanns i Göteborgsregionen. Men vissa grupper har fortfarande svårt att ta sig in på bostadsmarknaden och pandemin har synliggjort betydelsen av en bostad. Detta, och mycket annat, visar Länsstyrelsens årliga bostadsmarknadsanalys som publiceras idag.

- Även om bostadsbyggandet har minskat något i jämförelse med 2019 så är det fortfarande på en hög nivå. Att fler bostäder byggs ser vi som positivt då behovet är stort. Men de nya bostäderna är ofta betydligt dyrare än de befintliga vilket gör att det blir svårare för grupper med lägre inkomster att ta sig in på bostadsmarknaden, säger Jacob Hellström, bostadsstrateg på Länsstyrelsen.

Trots en fortsatt hög byggtakt bedömer 38 av 47 kommuner i länet att de har ett underskott av bostäder i kommunen som helhet. Samtidigt har pandemin pågått under en längre tid och har på olika sätt gjort sitt avtryck i samhället men hur har det påverkat bostadsmarknaden?

- Det vi främst ser är att pandemin har synliggjort betydelsen av en bostad. Hushåll med bra ekonomi och anställningsformer som möjliggör distansarbete har kunnat arbeta hemma och haft lättare att hålla fysisk distans. Däremot har hushåll med begränsad ekonomi, arbete som inte möjliggör distansarbete och högre grad av trångboddhet fått svårare att undvika smittan både under arbetstid och i sin hemmiljö. En utmaning är att det inte tillkommer bostäder som matchar deras inkomster, uppger Christian Jönsson Hammenfors, bostadsstrateg på Länsstyrelsen.

I årets bostadsmarknadsanalys skulle Länsstyrelsen även redovisa ett uppdrag kring hur myndigheten har stöttat kommunerna i deras arbete att motverka vräkningar av barnfamiljer.

- Många av kommunerna inom länet bedriver ett vräkningsförebyggande arbete. Det är viktigt att påpeka. Men det Länsstyrelsen har gjort inom ramen för uppdraget är bland annat att genom nationell samverkan ta fram ett inspelat utbildningsmaterial om vräkningsförebyggande arbete samt arrangerat en konferens där centrala aktörer inom det vräkningsförebyggande arbetet har berättat om framgångsrika arbetssätt och former för lokal samverkan med särskilt fokus på barnens utsatta situation, berättar Malin Ojamo, bostadsstrateg på Länsstyrelsen

Om Länsstyrelsens Bostadsmarknadsanalys

Länsstyrelsen Västra Götaland följer och analyserar vad som händer på bostadsmarknaden i länet. I detta arbete ingår bland annat att varje år ta fram en regional Bostadsmarknadsanalys. Ett viktigt underlag är kommunernas svar i Boverkets bostadsmarknadsenkät.

Kontakt

Christian Jönsson Hammenfors
Bostadsstrateg
Telefon 010-224 46 44

Jacob Hellström
Bostadsstrateg
Telefon 010-224 46 01

Malin Ojamo
Bostadsstrateg
Telefon 010-224 48 94

Kontakt