Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya möjligheter för kommuner i Västra Götaland att anta klimatlöften inför 2022

Text mot turkos platta: Kommunernas klimatlöften.

Cirkulära arbetskläder, kommunala laddplaner och att bygga i trä. Det är några av de nya klimatlöften som kommuner nu kan lova att genomföra under nästa år. Inbjudan om att anta klimatlöften inför 2022 skickas idag till kommunstyrelsen i samtliga kommuner i Västra Götaland.

Inför 2021 har 48 kommuner i Västra Götaland tillsammans valt att anta 326 klimatlöften. När alla dessa klimatlöften genomförs kan det ge utsläppsminskningar med 42 400 ton växthusgaser. Det motsvarar 18 100 resor tur och retur till Thailand, 6 700 bilresor runt jorden eller 17 000 villors energianvändning på ett år. Det motsvarar också 0,5 procent av de totala utsläppen i Västra Götaland.

- En halv procent kan ses som lite, men det är stora utsläppsminskningar för en enskild insats under ett år. Jag ser fram emot att ta del av de samlade resultaten i slutet av året, säger Johnny Magnusson, ordförande i regionstyrelsen i Västra Götaland.

20 löften med stor potential

Kommunerna i Västra Götaland har efterfrågat att satsningen ”Kommunernas klimatlöften” förlängs till nästa år. Uppdateringen inför 2022 innehåller fortfarande 20 klimatlöften med stor potential att minska klimatpåverkan. Några klimatlöften som merparten kommuner redan jobbar med under 2021 har justerats eller ersatts av nya löften. Flera andra klimatlöften finns kvar från förra årets lista vilket ger möjlighet för kommuner som ännu inte antagit dessa att göra det.

15 december presenteras de nya löftena

Kommunerna i Västra Götaland har nu på sig till den 1 december att bestämma vilka nya klimatlöften de vill lova att genomföra. Den 15 december bjuds kommunstyrelsernas ordförande in till Vara konserthus för att presentera kommunens nya klimatlöften för landshövdingen och regionstyrelsens ordförande.

- Trots ett år med coronapandemi så har kommunerna i Västra Götaland växlat upp klimatarbetet. Det är en bedrift! Vi är nöjda med att nu kunna presentera en ny lista med kommunlöften inför nästa år, och vi hoppas att många kommuner vill växla upp ytterligare och anta nya löften, säger Anders Danielsson, landshövding i Västra Götaland.

Stort deltagande på webbinarier under våren

Under våren har Klimat 2030 gett stöd i form av 22 webbinarier kopplade till de olika klimatlöftena. Över 500 personer har deltagit på webbinarierna, inklusive tjänstepersoner från 47 av kommunerna i regionen.

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Här kan du läsa mer om kommunernas klimatlöften och se den nya listan inför 2022 (klimat2030.se) Länk till annan webbplats.
Här kan du se vilka klimatlöften som din kommun lovat genomför under 2021 (klimat2030.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland
Svante Sjöstedt, klimat- och energistrateg
Telefon: 010-224 46 83
E-post till Svante Sjöstedt

Västra Götalandsregionen
Lise Nordin, klimatsamordnare
Telefon: 0739-67 29 90
E-post till Lise Nordin

Kontakt