Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivet bidrar till omställning inom sjöfarten

Klimatklivet - text mot gul platta.

Göteborgs hamn har beviljats 10,7 miljoner kronor från Klimatklivet för åtgärder som minskar utsläppen från stillastående fartyg. Åtgärderna innebär en minskning av utsläppen med 1 600 ton koldioxid per år.

Genom en landelanslutning kan fartyg som lastar eller lossar stänga av sina hjälpmotorer istället för att stå på tomgång. Det blir också möjligt för rederierna att investera i nya tankfartyg som kan elansluta, vilket gör det möjligt för sjöfarten att börja växla över till fossilfria alternativ.

Klimatklivsstöd till 43 nya åtgärder – några särskilt innovativa

Hittills i år har Naturvårdsverket beviljat stöd till 43 nya åtgärder i Västra Götaland.
- De flesta rör laddstationer och energikonverteringar, men några är mer ensamma i sitt slag. Till exempel Renova Miljö AB som beviljats stöd för att utveckla biokolsproduktion från trädgårdsavfall och Dahlqvist Lantbruk AB som kan börja ersätta dieseldrivna maskiner med eldrivna, säger Annah Lintorp som är samordnare för Klimatklivet på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Den 24 augusti öppnar nästa ansökningsomgång

Nästa ansökningsomgång för Klimatklivet öppnar den 24 augusti 2021.

Listan över alla de senaste beviljade åtgärderna Excel, 69.6 kB.

Fakta om Klimatklivet

Stöd från Klimatklivet beviljas till de åtgärder som ger störst minskning av växthusgasutsläpp per investeringskrona. 3 546 projekt i hela landet har hittills fått 6,4 miljarder kronor i stöd.

Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Kontakt

Anita Nilsson

Pressansvarig