Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av covid-19-lagen i Västra Götaland vecka 20 och 21

Under vecka 20 och 21 har tillsynsarbetet fortsatt fokusera på sommaren och de verksamheter som då kan tänkas se ett ökande antal kunder och besökare. Även första junis ändringar i covid-19-lagstiftningen har gett oss en del arbete.

Bland annat har tillsyn på handelsträdgårdar, djurparker och badhus samt utomhusbad stått på agendan. Även uppföljning av tidigare distanstillsyn på stadigvarande tivolinöjen har gjorts. Detta för att kontrollera att de åtgärder som de redovisat har genomförts inför deras öppning i början av juni.

- Vi kör på med tillsynen enligt vår planering och upplever att de allra flesta verksamhetsutövare är positiva till att vi kommer och ser till att de gjort det de ska, innan den stora besöksruschen kommer, säger Kristina Höök Patriksson, tillsynsstrateg.

De ändringar som gjorts i covid-19-lagstiftningen den 1 juni har också påverkat arbetet eftersom det inneburit en hel del planering och förberedelse.

Anpassad tillsyn för en anpassad lagstiftning

Ändringarna i lagstiftningen som trätt ikraft den 1 juni innebär förändringar i deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt att verksamheter så som stadigvarande tivolinöjen och marknader inte längre går under reglerna för allmänna sammankomster eller offentlig tillställning. Stadigvarande tivolinöjen regleras nu på samma sätt som nöjesparker, temaparker och liknande verksamheter medan marknader regleras som handelsplatser.

- Ändringarna har såklart lett till en omställning i tillsynen och en omställning för verksamhetsutövarna som nu har nya regler att förhålla sig till. Vi känner oss dock förberedda för att fortsätta med vår tillsyn enligt de nya reglerna, säger Kristina Höök Patriksson

För de allmänna sammankomsterna och offentliga tillställningarna kommer deltagartaken nu anpassas beroende på om evenemanget har anvisade sittplatser eller inte samt om det sker inomhus eller utomhus.

Flera förelägganden och många frågor om vad som gäller

Under vecka 20 och 21 har flera förelägganden beslutats, bland annat fyra föreläggande med vite under vecka 20 för verksamheter som driver partybussar. Två verksamheter har förelagts att vidta åtgärder då de inte hörsammat tidigare uppmaningar.

Det har också uppmärksammats en ökning i inkomna frågor under de senaste veckorna, speciellt efter ändringarna i lagstiftningen aviserades. Det handlar oftast om vad som gäller vid till exempel bröllop, studentfester och liknande.

- Begränsningarna för uthyrning av lokaler till privata sammankomster förändrats inte den 1 juni och det är fortfarande otillåtet att hyra ut lokal till fler än 8 personer. Vi ska också uppmärksamma att från både nationell och regional nivå påpekas det att ändringarna 1 juni inte innebär att det är läge för oss var och en att gå på fester, middagar eller andra sociala träffar med personer utanför vår mindre krets, säger Maria Andersson, utvecklingsledare.

Du hittar både den nationella och den regionala efterlevnadsrapporten för vecka 20 och 21 på vår webbplats.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen, lansstyrelsen.se

Vill du läsa mer om ändringarna i covid-19-lagen hittar du information på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Anpassning av smittskyddsåtgärder påbörjas 1 juni , folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kristina Höök Patriksson
Tillsynsstrateg
010-224 51 63
kristina.hook-patriksson@lansstyrelsen.se

Maria Andersson
Utvecklingsledare
010-224 43 33
maria.o.andersson@lansstyrelsen.se

Lotta Sahlin Skoog
Tillsynsstrateg
010-224 46 67
lotta.sahlin.skoog@lansstyrelsen.se

Presskontakt
Emma Wahlstedt
010-224 53 78
emma.wahlstedt@lansstyrelsen.se

Kontakt