Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Löfte om elektrifiering av transportsektorn

En öppen motorhuv på en lastbil.

FOTO: mostphotos.com/TRONG NGUYEN

Ett så kallat elektrifieringslöfte har tagits fram som visar hur Västra Götaland gemensamt ställer om de regionala godstransporterna till eldrift. Löftet innehåller en lista över ambitioner för möjliga elektrifieringspiloter i Västra Götaland och de parter som hittills är beredda att bidra inom respektive område.

Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 2030 ska vi vara en fossiloberoende region vilket innebär att utsläpp av växthusgaser ska minska med 80 procent. Transporter står för en fjärdedel av klimatutsläppen i Västra Götaland och i den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland anges elektrifiering som en av kraftsamlingarna för de närmaste åren. Det innefattar såväl industrin och transportsektorn som utbyggd förnybar elproduktion och förstärkt eldistribution. Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen vill därför samordna en ökad elektrifiering av de regionala godstransporterna och elektrifieringslöftet är framtaget efter önskemål från elektrifieringskommissionen.

Lista över bidrag

Elektrifieringslöftet innehåller en lång lista över ambitioner från organisationer, näringsliv, kommunalförbund och kommuner runt om i länet. Allt från att skapa infrastruktur för elektriska fordon till kompetensomställningsinsatser och bidrag till investeringar och etableringar.

- Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att nå dit måste utsläppen från transportsektorn minska och då är elektrifieringen helt avgörande. Elektrifieringslöftena innebär att flera aktörer nu går samman för att uppnå konkreta resultat. Det är precis såhär vi måste arbeta för att ställa om transportsektorn, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, som är ordförande i Elektrifieringskommissionen.

Direktsänd pressträff med infrastrukturminister Tomas Eneroth

Under en direktsänd pressträff idag den 31 maj klockan 15.00 kommer infrastrukturminister Tomas Eneroth att ge en helhetsbild över energilöftena, dessutom kommer några regioners elektrifieringslöften att presenteras mer utförligt.

Länk till pressträffen Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om Västra Götalands elektrifieringslöfte Pdf, 232.2 kB.

Kontakt