Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bred samverkan inför sommaren mot hedersrelaterat våld och förtryck

Fyra ungdomar står med ryggen mot fotografen och blickar ut över en storstadsvy.

Foto: Devin Avery, Unsplash

Under skollov, semestrar och i tider av isolering i hemmen ökar risken för att barn och unga som lever i en hederskontext far illa. Inför sommaren samverkar därför Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland för att höja uppmärksamheten hos medarbetare på barn som kan vara i riskzonen.

Många barn och unga ser sommarledigheten som ett välkommet avbrott i vardagen. Detta gäller dock inte alla. För barn och unga som lever med hedersrelaterade normer kan ledigheten innebära en period då utsattheten ökar. En del kan föras ut ur landet mot sin vilja för att giftas bort, könsstympas eller i uppfostringssyfte. Att föra bort barn kan också handla om bestraffning av mammorna. För andra barn och unga kan sommarledigheten innebära att de isoleras på hemmaplan, utan möjlighet att träffa kompisar eller delta i fritidsaktiviteter.

Mobilisering i hela Västra Götaland

– Det är viktigt att alla skärper sin uppmärksamhet och är extra lyhörda för barn och unga som på något sätt visar tecken på utsatthet, nu och inför det kommande sommarlovet, säger Anders Sandberg, utvecklare inom området mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Inför sommaren 2021 mobiliserar Göteborgs Stad, Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen gemensamt, vilket innebär att budskapet sprids på bred front till medarbetare i länets samtliga kommuner samt inom hälso- och sjukvården.

– Hälso- och sjukvården har en viktig roll att upptäcka barn och unga som lever i en hederskontext och riskerar att föras ut ur landet. Vi måste därför fråga om våld och höja kunskapen om de tecken som vi kan vara observanta på, säger Ann Wolmar, utvecklingsledare på VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Samverkan på Landvetter flygplats

Om ett bortförande av barn i en hederskontext inte gått att förhindra i ett tidigt skede finns en bred samverkan kopplad till Landvetter flygplats, för att kunna ingripa när bortförandet håller på att ske. Aktörerna som ingår i denna samverkan är: Göteborgs Stad, Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, Borås Stad, Härryda kommun, Swedavia och Gränspolisen.

– Hedersrelaterat våld och förtryck är en komplex fråga och för att nå framgång i arbetet med att förhindra att barn och unga far illa är en fungerande samverkan centralt, säger Katarina Idegård, Göteborgs Stads samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs mer i Länsstyrelsens material som gått ut till länets kommuner:

Höj din uppmärksamhet inför sommarlovet! (PDF) Pdf, 158.4 kB.

Kontakt

Katarina Idegård
Göteborgs Stads samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck
Telefon 031-367 91 36
E-post katarina.idegard@socialcentrum.goteborg.se

Anders Sandberg
Länsstyrelsen Västra Götaland, utvecklare mäns våld mot kvinnor
Telefon 010-224 47 73
E-post anders.o.sandberg@lansstyrelsen.se

Ann Wolmar
Utvecklingsledare på VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer
Telefon 072-745 16 46
E-post ann.wolmar@vgregion.se

Anita Nilsson
Pressansvarig, Länsstyrelsen Västra Götaland
Telefon 010-224 45 46
E-post anita.nilsson@lansstyrelsen.se

Kontakt