Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stoppa Kvarkan

Ett stiliserat "S" med hästhuvud och texten Stoppa kvarkan 3-9 maj 2021.

Första veckan i maj uppmärksammar vi sjukdomen kvarka, en smittsam luftvägssjukdom som drabbar hästar och kan göra dem svårt sjuka. Drabbade stall behöver hållas isolerade under den långa sjukdomsperioden, vilket kan orsaka stora problem för hästverksamheter.

Syftet med kampanjen Stoppa Kvarkan är att öppet diskutera, öka kunskapen och ge stöd i frågor kring sjukdomen kvarka och hur du kan förebygga smittan. Följ gärna de aktiviteter som anordnas dagligen under veckan. I sociala medier hittar du aktiviteter under hashtaggarna #StoppaKvarkan och #StoppaSmittan. Du hittar också information om vad som händer under veckan på kampanjens webbsida:

Stoppa Kvarkanlänk till annan webbplats

Kampanjen pågår under perioden 3-9 maj 2021 och organiseras av Statens veterinärmedicinska anstalt. Andra myndigheter och olika hästorganisationer deltar. Det är första gången Sverige deltar i kampanjen, som startades i England.

Ansvar och hantering

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för smittskyddsfrågor. En veterinär som misstänker kvarka ska anmäla det till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen Västra Götaland hanterar cirka 50 misstänkta fall av kvarka i länet varje år. Vi informerar om var i länet smittan finns och stöttar utredande veterinär i den fortsatta hanteringen av fallet och bekämpningen av smittan.

Kontakt

Har du frågor om kvarka och Länsstyrelsens roll? Kontakta länsveterinärerna:

Maria Olofsson
010-224 52 18

Ulf Lövdahl
010-224 52 83

Kontakt