Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Västra Götaland beslutar om föreläggande mot Tough Viking AB

Under torsdagen beslutade Länsstyrelsen Västra Götaland att med stöd av covid-19-lagstiftningen förelägga Tough viking AB att vidta åtgärder för att begränsa antalet deltagare vid deras evenemang på Bananpiren den 24 april. Tough Viking har nu meddelat att de valt att ställa in evenemanget.

- Vi ser att det finns en stor risk för smittspridning vid en offentlig tillställning som denna, där ett så stort antal personer förväntas samlas. I samband med tillställningen kan man också räkna med andra risker så som ökad trängsel i till exempel kollektivtrafik eller andra platser i anslutning till evenemanget. Det är också just därför som offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare är förbjudna under rådande läge, säger Maria Andersson, utvecklingsledare

Länsstyrelsen uppmärksammades förra veckan på att Tough Viking planerade att anordna ett evenemang den 24 april på Bananpiren. Genom tillsyn på plats och dialog med verksamhetsutövaren kunde det konstateras att lördagens evenemang förväntas samla upp till 2800 personer. Länsstyrelsen bedömer att det är en offentlig tillställning enligt ordningslagen. För offentlig tillställning ska antalet deltagare begränsas till max 8 stycken i enlighet med covid-19-lagstiftningen. Bolaget har tillstånd för att använda offentlig plats men har inte sökt tillstånd för att arrangera en offentlig tillställning.

Med hänsyn till att ett stort antal personer väntades ansluta till evenemanget, vilket är förenat med särskilt stor risk för smittspridning valde Länsstyrelsen att förelägga verksamhetsutövaren att begränsa antalet deltagare till 8 personer. Verksamheten har till följd av detta valt att ställa in lördagens evenemang

- Vi vill uppmärksamma de som planerat att besöka tillställningen under lördagen om situationen och uppmana dem att inte bege sig till platsen och bidra till trängsel, säger Kristina Höök-Patriksson, tillsynsstrateg.

Kontakt

Kristina Höök Patriksson
Tillsynsstrateg
010-224 51 63
Kristina.Hook-Patriksson@lansstyrelsen.se

Maria Andersson
Utvecklingsledare
010-224 43 33
maria.o.andersson@lansstyrelsen.se

Presskontakt
Emma Wahlstedt
010-224 53 78
emma.wahlstedt@lansstyrelsen.se

Kontakt