Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dags att rädda Gullspångslaxen

En fisk ligger på grund botten.

Gullspångslax. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Laxarna måste bli betydligt fler om vi ska kunna rädda den hotade Gullspångslaxen. Det kräver i sin tur en omfattande restaurering av Gullspångsälvens nedre delar. Det här konstateras i slutrapporten från projektet GRAP (Gullspång River Action Plan).

Länsstyrelsen i Västra Götaland har under tre år drivit samarbetsprojektet GRAP tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro, Gullspångs kommun, Gullspångsälvens vattenvårdsförbund, Fortum och Havs- och vattenmyndigheten. Projektet har haft som mål att presentera ny kunskap och ta fram åtgärder för att rädda den unika Gullspångslaxen.

Nu är slutrapporten här. Där konstaterar GRAP att antalet leklaxar måste öka från dagens nivå på några tiotal till flera hundra. Det kräver i sin tur en omfattande restaurering av Gullspångsälven. Mest nytta för pengarna verkar åtgärder i nedre delen av älven ha. Exakt vilka åtgärder som ska prioriteras och genomföras är inte klart, men nya miljövillkor för Gullspångs kraftverk år 2023 kan bli en viktig pusselbit i arbetet.

Slutrapporten innehåller både historia, nulägesbeskrivning, resultat från nya undersökningar och utredningar om olika åtgärder. Du hittar den här:

Åtgärdsplan för Gullspångslax | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Rörligt vatten med lövfria träd längs kantlinjen.

Gullspångsälven. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Kontakt