Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av covid-19-lagen i Västra Götaland vecka 14 och 15

Tillsyn på partybussar och partybåtar i samband med kommande studentfiranden, vårt läns turistmagneter och en eller annan kulturell upplevelse har stått högt på tillsynsagendan under vecka 14 och 15.

Under vecka 14 och 15 fortsatte satsningen inför pågående och kommande perioder med ledigheter och uppstart för turism och besöksnäring i länet. Några nya verksamheter kom upp på tillsynsagendan. Till exempel museum, konsthallar samt konstgalleri och så kallade partybussar och partybåtar.

- Många av dessa verksamheter planerar för, eller har redan öppnat för säsongen och har därför prioriterats i tillsynsplaneringen. Att arbeta proaktivt med tillsynen stöttar verksamheterna i att vidta lämpliga åtgärder och arbeta för en minskad smittorisk från start, säger Maria Andersson, utvecklingsledare.

Missförstånd kring partybussar och covid-19-lagen inför studentfirande

Vi är i en period där planering inför studenten för många pågår för fullt och det ser ut att bli en annorlunda student även i år. Transportstyrelsen har klargjort att studentflak inte är tillåtet i år och i jakten på andra alternativ har bland annat så kallade partybussar och partybåtar seglat in på marknaden. Signaler både regionalt och nationellt visar att det råder oklarhet hos verksamhetsutövare och studenter kring vad som gäller när det kommer till partybussar eller liknande och covid-19-lagen.

- Vi vill vara extra tydliga med att partybussar och de partybåtar som inte har servering eller restaurang räknas som en lokal som hyrs ut till en privat sammankomst och att detta sätter en gräns för antal deltagare till åtta stycken. Man får alltså inte vara en hel klass på en partybuss eller båt, säger Lotta Sahlin Skoog, tillsynsstrateg.

Vilket typ av transporttillstånd verksamheten innehar påverkar inte bedömningen utifrån covid-19-lagen. Även om studenterna tar sig från punkt A till punkt B bedömer länsstyrelserna att huvudsyftet inte är transporten utan att umgås och delta i en privat sammankomst. Ett undantag i bedömningen om lokal för privat sammankomst är om partybåten har servering eller restaurang. Då omfattas båten istället av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder för serveringsställen.

Överlag god efterlevnad men vissa avvikelser hos både verksamheter och besökare

Det råder fortsatt en generellt god följsamhet av lagstiftningen hos verksamhetsutövarna. De flesta verksamheter som får påpekande av brister åtgärdar dessa frivilligt. Verksamhetsutövare lyfter fortfarande att allmänheten dock brister i sin följsamhet av verksamheternas åtgärder och anvisningar. Rapporter från näringslivet har även lyft att detta ibland har lett till konflikt mellan personal och kunder när personalen uppmanat att handla ensam.

Under vecka 15 uppmärksammades efter tips från polisen brister vid en allmän sammankomst i samband med religionsutövning. Detta ledde till att ett beslut fattades om att om förelägga med vite. Syftet var att snabbt få verksamheten att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Du hittar både den nationella och den regionala efterlevnadsrapporten för vecka 14 och 15 på vår webbplats

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Kontakt


Lotta Sahlin Skoog
Tillsynsstrateg
010-224 46 67
lotta.sahlin.skoog@lansstyrelsen.se

Kristina Höök Patriksson
Tillsynsstrateg
010-224 51 63
kristina.hook-patriksson@lansstyrelsen.se

Maria Andersson
Utvecklingsledare
010-224 43 33
maria.o.andersson@lansstyrelsen.se

Presskontakt
Emma Wahlstedt
010-224 53 78
emma.wahlstedt@lansstyrelsen.se

Kontakt