Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Populära Marieberg växer in i en ny kostym

Ett parkbord med bänk står på en utkiksplats med utsikt över skog och vatten.

Missa inte utsiktsplatsen uppe på Mareberget med utsikt över älven.

Naturreservaten Marieberg och Fontin bildar tillsammans ett av Kungälvs mest välbesökta tätortsnära grönområden. Nu har Länsstyrelsen beslutat utvidga naturreservatet Marieberg och skydda ytterligare 90 hektar värdefull lövskog. Det motsvarar ungefär 128 fotbollsplaner.

Naturreservatet Marieberg bildades för snart femtio år sedan. Det ligger sida vid sida med det kommunala naturreservatet Fontin, strax norr om Kungälv, alldeles intill Göta älv.

Hit kommer många för att promenera, jogga, fika, grilla och skåda fågel. Inte minst nu under pandemin har det tätortsnära naturområdet betytt oerhört mycket för många människors möjlighet att umgås och träffa familj och vänner. I naturreservaten finns flera grillplatser, vindskydd och markerade vandringsleder.

Mariebergs utökning består främst av värdefull lövskog. Förutom att skydda mer lövskog har Länsstyrelsen även uppdaterat föreskrifterna och skötselplanen för naturreservatet. Det är så att säga en ganska ny kostym som det gamla naturreservatet har fått.

Du kan uppleva den nya delen av reservatet från lättgångna vandringsleder, bland annat Trankärrsslingan.

- Särskilt så här på våren är det en mycket vacker promenadslinga med alla blommor. Jag vill också tipsa om utsiktsplatsen uppe på Mareberget. Där kan du fika och grilla med strålande utsikt över älven och omgivningarna, säger Jennifer Hood, biolog på Länsstyrelsen.

- De här olika naturmiljöerna har stor betydelse för en rad hotade arter. Alltså det som brukar kallas biologisk mångfald.

Det finns flera olika sorters skyddsvärd natur i Marieberg. Här hittar du gammal ädellövskog, lövsumpskogar med död ved och betesmarker med gamla, grova lövträd. På de öppna strandängarna intill älven vistas och häckar många fågelarter.

Beslutskarta

Översiktskarta

En skogsstig omgärdad av vitsippor.

Trankärrsslingan är en vacker promenadslinga, speciellt på våren.

Kontakt