Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av covid-19-lagen i Västra Götaland vecka 12

Arbetet med covid-19-lagen rullade under vecka 12 vidare på sin tillsynsturné runt kusten. Det fanns även tid för ett eller annat tillsynsbesök på bad och spaanläggningar i vårt län och en hel del planering inför tillsyn av nya verksamhetsområden.

- Vi har jobbat mycket med tillsyn och information för att förbereda verksamhetsutövarna inför den period av ledigheter och ökad rörelse som börjar nu, i och med påsk. Verksamhetsutövarna är förberedda, nu gäller det att vi alla också tar ansvar och följer de regler och restriktioner som gäller, säger Maria Andersson, utvecklingsledare.

Under vecka 12 har vi gjort tillsyn både på plats och på distans. Den tillsynsturné av länets kust som pågått de senaste veckorna har fortsatt och nytt under veckan är att tillsynsbesök nu också påbörjats på privata bad och spaanläggningar. Urvalet har också baserats på tips och det generella smittskyddsläget i länet. På torsdagen trädde också de nya föreskrifterna från Folkhälsomyndigheten i kraft och veckan har involverat planering för hur tillsyn på de nya verksamhetsområdena, museum och konsthallar samt temaparker av olika slag ska gå till.

Genom vår tillsyn ser vi hur olika verksamheter möter olika utmaningar. Vid tillsyn på bad och spaanläggningar har olika utmaningar relaterat till lokaler med många mindre, avgränsade områden lyfts. Det finns också vissa oklarheter som uppstår när olika regler gäller för sällskap i olika delar av verksamheten. Ibland får sällskap vara hela sällskapet och ibland så måste de dela upp sig under ett och samma besök.

Generellt ser vi fortfarande en god efterlevnad hos merparten av verksamhetsutövarna och de åtgärder som krävs av verksamheterna är på plats för att bidra till en minskad smittspridning.

Du hittar både den nationella och den regionala efterlevnadsrapporten för vecka 12 på vår webbplats

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Observera att nästa veckas pressmeddelande och efterlevnadsrapport, på grund av påskhelgen, kommer ut på onsdagen istället för tisdagen.

Kontakt

Maria Andersson
Utvecklingsledare
010-224 43 33
maria.o.andersson@lansstyrelsen.se

Lotta Sahlin Skoog
Tillsynsstrateg
010-224 46 67
lotta.sahlin.skoog@lansstyrelsen.se

Kristina Höök Patriksson
Tillsynsstrateg
010-224 51 63
kristina.hook-patriksson@lansstyrelsen.se

Presskontakt
Emma Wahlstedt
010-224 53 78
emma.wahlstedt@lansstyrelsen.se

Kontakt