Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dags att hålla hunden kopplad

En hund med grå päls tittar åt sidan. Hunden har ett halsband på sig med ett koppel fästat vid halsbandet.

Nu är vi inne i den perioden då de vilda djuren har ungar. Det är därför viktigt att du håller din hund kopplad när ni är ute.

Mellan den 1 mars och den 20 augusti får din hund inte springa lös i naturen eftersom de vilda djuren har ungar. Du ska då hålla din hund kopplad eller under samma kontroll som om den vore kopplad. Detta innebär att hunden ska hindras från att springa lös där det kan finnas vilt även om hunden kommer på inkallning. Under resten av året ska du förhindra att din hund driver eller förföljer vilt om den inte används i jakt. Det innebär att du får ha den lös inom synhåll om du har en hund som kommer på inkallning.

Det kan även finnas lokala regler om koppeltvång och regler i skyddade områden, exempelvis är det alltid koppeltvång i nationalparker. De lokala reglerna för varje kommun hittar du hos aktuell kommun. Reglerna för naturreservat hittar du hos Länsstyrelsen, det brukar även finnas informationstavlor i reservaten.

Hur du får hålla hund regleras alltså på flera ställen, bland annat i lokala ordningsregler, jaktlagstiftningen och lagen om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen). Det är du som hundägare som ansvarar för att känna till vilka lagar och regler som gäller kring din hundhållning samt följa dem.

Läs mer om reglerna för tillsyn över hundar och katter

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt