Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ålgräs återplanteras med hjälp av
1 800 ton sand

Grävskopa häller sand i hav. Foto: Eduardo Infantes.

Havsbotten täcks med ett tio centimeter tjockt lager sand, med hjälp av pråm och grävmaskin. Foto: Eduardo Infantes.

Ålgräsängarna har minskat kraftigt i Bohuslän. Nu ska Länsstyrelsen och Göteborgs universitet undersöka om grov sand på havsbotten kan gynna det hotade ålgräset. Metoden testas vid Lilla Askerön mellan Tjörn och Orust. 

Genom att täcka havsbotten med ett tio centimeter tjockt lager grov sand blir vattnet mindre grumligt. På så vis får ålgräset mer ljus och lättare att överleva.

Länsstyrelsen och Göteborgs universitet kommer med start i mars 2021 testa metoden i en grund havsvik vid Lilla Askerö i Tjörns kommun. Totalt täcks 10 000 kvadratmeter havsbotten med grov sand. Därefter ska man genomföra den största planteringen av ålgräs hittills i Sverige.

– I mars börjar entreprenören lägga ut 1 800 ton sand på en till två meters djup med hjälp av pråm och grävmaskin, berättar Beatrice Alenius, marinbiolog på Länsstyrelsen. Sedan ska dykare plantera ålgräs på den sandtäckta ytan i sommar. Skotten tar vi från en livskraftig ålgräsäng i närheten.

Ålgräsets jordstammar och rötter binder sedimentet och hindrar erosion och uppgrumling. Forskningsresultat visar att miljön kan försämras dramatiskt om ålgräsängar försvinner, vilket gör naturlig återhämtning eller restaurering svår i många områden idag. När ängens stabiliserande och skyddande effekt på botten försvinner, blir vattnet grumligare när vågorna driver upp sediment och siktdjupet minskar.

– I områden med hög halt av lera i sedimentet, vilket är vanligt i Bohuslän, kan siktdjupet minska med upp till två meter, säger Per-Olav Moksnes, forskare vid Göteborgs universitet som leder den vetenskapliga delen av arbetet. Det gör att ålgräs inte längre kan överleva i områden där det fanns stora ängar tidigare.

Forskarna vill undersöka om metoden kan användas som kompletterande åtgärd för att lyckas med plantering av ålgräs i områden där grumligt vatten gör det omöjligt för ålgräs att växa idag. Sedan 2018 har man gjort mindre försök med sand i viken vid Lilla Askerö.

– Försöken visar att åtgärden även kan ha positiv effekt på de djur som lever i botten. Vi har också sett att ålgräset växer dubbelt så bra i den grova sanden jämfört med i den naturliga lerbottnen. Pågående studier av kollegor i Odensefjorden i Danmark visar också på lovande resultat, säger Per-Olav Moksnes.

Åtgärden är en del av Länsstyrelsens arbete med miljömålen och åtgärdsprogram för havsmiljön för att nå god miljöstatus. Projekten finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden, tillsammans med Havs - och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Fakta om ålgräs

Ålgräs är ett sjögräs som kan bilda ängar under ytan på sand- och lerbottnar i grunda och kustnära havsområden. Ålgräsängarna myllrar av liv och är viktiga för den biologiska mångfalden. De är bland annat födosöksområde och barnkammare åt många fiskar och kräftdjur. De lagrar också stora mängder kol och näringsämnen i sedimentet, vilket bidrar till att minska klimatförändringar och övergödning.

Ålgräsängarna hör till de mest artrika och produktiva ekosystemen som finns, men är hotade, bland annat på grund av övergödning, överfiske och exploatering av grunda havsbottnar.

Bilder

Media är fria att använda bilderna om fotograf anges. Bilderna finns att ladda ned på MyNewsdesk:

MyNewsdesk – Ålgräs återplanteras med hjälp av 1 800 ton sand.länk till annan webbplats

Läs mer

ZORRO – Tvärvetenskaplig forskning om förvaltning och restaurering av ålgräsängar i Sverigelänk till annan webbplats

Kontakter

Beatrice Alenius
Marinbiolog, projektledare
Länsstyrelsen
010-224 44 75
beatrice.alenius@lansstyrelsen.se

Per Moksnes
Forskare vid institutionen för marina vetenskaper
Göteborgs universitet
0732-57 62 24
per.moksnes@marine.gu.se

Kontakt

Anna Brodin

Presskontakt