Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av covid-19-lagen i Västra Götaland vecka 9

En förståelse för allvaret i situationen och en återigen god följsamhet vad gäller regler och restriktioner har synts i både ordinarie tillsyn och återbesök som skett i länet under vecka 9.

- Bland de fåtal verksamheter där vi såg ett behov av att kontrollera efterlevnaden igen, har de flesta rättat till de bristerna som vi påpekat. Vi upplever genom våra återbesök att verksamhetsutövarna har förstått allvaret i situationen vilket är positivt, säger Maria Andersson, utvecklingsledare.

De flesta verksamhetsutövare i länet fortsätter alltså att hålla i och hålla ut för att bidra till en minskad smittspridning. Återbesöken till de verksamheter där brister upptäcktes har överlag visat på en vilja bland verksamhetsutövarna att göra rätt. De som hade svårigheter att följa regler och restriktioner tidigare har gjort så gott de kan och rättat till de problem som påpekats.

Under vecka 9 har tillsynen i övrigt involverat en fortsatt kontakt med mindre butiker med olika servicetjänster och även kontakt med nya verksamhetsutövare. Bland annat genomfördes ett första möte med aktör för långväga kollektivtrafik och även informationsutskick till uthyrare av lokaler för privata tillställningar har inletts.

Du hittar både den nationella och den regionala efterlevnadsrapporten för vecka 9 på vår webbplats

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Kontakt

Maria Andersson
Utvecklingsledare
010-224 43 33
maria.o.andersson@lansstyrelsen.se

Kristina Höök Patriksson
Tillsynsstrateg
010-224 51 63
kristina.hook-patriksson@lansstyrelsen.se

Lotta Sahlin Skoog
Tillsynsstrateg
010-224 46 67
lotta.sahlin.skoog@lansstyrelsen.se

Presskontakt
Emma Wahlstedt
010-224 53 78
emma.wahlstedt@lansstyrelsen.se

Kontakt