Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Minskad energianvändning genom lyckat nätverk

Fyra gröna lösningar hänger på ett rep mot blå himmel.

Foto: KATRINA BROWN/mostphotos.com.

15 procent minskad energianvändning. Det blev resultatet för de industrier och fastighetsföretag som medverkat i Länsstyrelsens nätverk för energieffektivisering.

2016 startade Länsstyrelsen två nätverk med syfte att stötta små och medelstora företag i deras arbete med energi. Förutom nätverksträffar och utbildningar erbjöds riktat konsultstöd i form av en energiexpert. Sex industrier och nio fastighetsföretag nappade på idén och har sedan dess genomfört åtgärder för att minska sin energianvändning och stärka energiarbetet i sina organisationer. Nu avslutas nätverken och företagen arbetar vidare.

Stora energibesparingar och ny certifiering

Ett av de medverkande företagen är Powerpipe Systems i Göteborg som tillverkar fjärrvärmerör.

- Tack vare nätverket kunde vi göra en energikartläggning som klargjorde hela energiläget hos oss på Powerpipe. Den blev en ögonöppnare och starten till vårt fortsatta systematiska energiarbete. Två år senare kunde vi certifiera oss för energiledningsstandarden ISO 50 001 och under åren 2016-2020 har vi minskat vår elförbrukning med 23 procent, säger Karin Liljegren, hållbarhetschef på Powerpipe Systems.

Energieffektivisering på agendan

Konceptet för nätverken är att ta ett helhetsgrepp på energiarbetet och höja kunskapsnivån. Men också att bidra med inspiration och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

- Flera av deltagarna har lyft att nätverken ökat energikompetensen, och drivit på åtgärdsarbetet. Det är nödvändigt att minska energianvändningen för att klara klimatomställningen och samtidigt stärka företagens konkurrenskraft, säger Helena Sandmer, nätverkskoordinator på Länsstyrelsen.

Fakta

Målgrupp för projektet har varit små- och medelstora företag med en energianvändning på över 1 GWh. Större företag har kunnat medverka som följeföretag.

Nätverken har ingått i ett nationellt projekt som letts av Energimyndigheten. På regional nivå har länsstyrelser eller energikontor koordinerat nätverken, som uppgått till över ett 30-tal i hela landet. Energiexperter från Aktea Energy och Afry (tidigare ÅF) ingår också i projektet.

Medverkande företag i Länsstyrelsen Västra Götalands nätverk:

 • Autokaross i Floby
 • Bror Tonsjö
 • Hammarplast Medical
 • Powerpipe Systems
 • Vårgårda Kromverk
 • Witte industrier
 • Aranäs fastigheter
 • Brf Gamlestadstorget
 • Brf Masthugget
 • Ernst Rosén
 • Home Property Value 2
 • Nordstans samfällighetsförening
 • Pro Value Fastighetsfond 14
 • Stenab fastigheter
 • Västerhuset

Observera att även Energikontor Väst drivit två nätverk i Västra Götaland bestående av pastorat, livsmedelsbutiker och industriföretag.

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552