Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av covid-19-lagen i Västra Götaland vecka 8

Arbetet med den tillfälliga covid-19-lagen och pandemitillsynen har nu varit igång i dryga två månader. Länsstyrelsen i Västra Götaland ser indikationer på en viss trötthet bland verksamhetsutövare när det kommer till att följa regler och råd.

- Det vi sett som något nytt under vecka 8 är ett behov av återkontroller på vissa ställen vi besökt tidigare. Vi har fått indikationer på att verksamheter till exempel inte klarar att motverka trängsel vid vissa tidpunkter eller har flyttat tillbaka möblemang efter genomfört tillsynsbesök, säger Kristina Höök Patriksson, tillsynsstrateg.

Under vecka 8 påbörjades planering av återbesök på de verksamheter som redan genomgått tillsyn men nu verkar brista i hanteringen av gällande regler och råd enligt covid-19-lagen.

- Vi ser med stort allvar på uppgifterna om att det verkar tummas på åtgärder efter ett avklarat tillsynsbesök. Det är viktigt att vi alla håller i och håller ut i det här arbetet för att vi ska kunna bidra till en minskad smittspridning, säger Maria Andersson, utvecklingsledare.

I övrigt har tillsynen under veckan baserats på de signaler som plockas upp genom anmälningar från allmänheten, information från miljökontoren och vår egen tillsynstrategi. Smittläget i länet har också påverkat urvalet av tillsynsobjekt och mycket av tillsynen har skett i kommuner där smittan anses hög. De verksamheter som vi kontaktat eller besökt för tillsyn, är främst mindre butiker med flera olika servicetjänster, bensinstationer och hälsokostbutiker.

Du hittar både den nationella och den regionala efterlevnadsrapporten för vecka 8 på vår webbplats.


Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Kontakt

Kristina Höök Patriksson
Tillsynsstrateg
010-224 51 63
kristina.hook-patriksson@lansstyrelsen.se

Lotta Sahlin Skoog
Tillsynsstrateg
010-224 46 67
lotta.sahlin.skoog@lansstyrelsen.se

Maria Andersson
Utvecklingsledare
010-224 43 33
maria.o.andersson@lansstyrelsen.se

Presskontakt
Emma Wahlstedt
010-224 53 78
emma.wahlstedt@lansstyrelsen.se

Kontakt