Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen godkänner efterbehandlingen av Ranstadsanläggningen 

Ranstad. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland.

Ranstad. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland.

Länsstyrelsen har idag beslutat att godkänna de åtgärder som vidtagits vid Ranstadsanläggningen för att reparera skadorna efter AB Atomenergis verksamhet på 1960-talet.

Verksamheten med utvinning av uran ur alunskiffer bedrevs av AB Atomenergi under 1960-talet med stöd av en så kallad koncession (tillstånd) meddelad av regeringen 1960.

I koncessionen angavs att dåvarande Länsstyrelsen i Skaraborgs län skulle besluta om återställningen efter att verksamheten upphört. Arbeten med efterbehandling av de miljöskador som uppkom från denna verksamhet har pågått med olika intensitet sedan 1990, liksom även kontrollen av verksamhetens miljöeffekter.

Länsstyrelsen anser att åtgärderna nu har nått en optimal nivå utifrån arbetsinsats och kostnader. Vi bedömer därför att kraven i koncessionsbeslutets villkor nu är uppfyllda. Liksom de krav som Länsstyrelsen ställt med stöd av koncessionsvillkoret angående återställning och efterbehandling av Ranstadsverket med omgivningar.

För att de åtgärder som vidtagits ska vara hållbara även på lång sikt har Länsstyrelsen tidigare beslutat att deponin ska vara ett miljöriskområde och att det inom en del av industriområdet ska råda förbud mot grävning och liknande.

Kostnaden för samtliga åtgärder sedan 1990 har av Länsstyrelsen beräknats till cirka 580 miljoner kronor i dagens penningvärde. Huvudman för åtgärder som utförts under senare år har varit Ranstad Industricentrum AB.

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552