Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av covid-19-lagen i Västra Götaland vecka 6

Under vecka 6 skiftade tillsynsarbetets fokus och mindre butiker, företrädesvis sådana som också erbjuder paketutlämning eller andra servicetjänster, var de som var näst på tur. Insatserna i samband med sportlovet fortsatte även de och flertalet skidanläggningar och sportbutiker blev kontaktade i tillsynssyfte.

- Vi ser att tillsynen innebär nya frågor nu när vi flyttat fokus till mindre butiker. Dessa verksamhetsutövare står inför andra utmaningar än de större butikerna, med till exempel mindre lokaler och blandat utbud av servicetjänster. De har ofta inte heller fått stöd från branschorganisationer eller liknande för att reda ut vad pandemilagen innebär för just deras verksamhet, säger Kristina Höök Patriksson

Vecka 6 innefattade tillsynen kontakt med skidanläggningar, sportbutiker och mindre butiker. Bland de mindre butikerna har fokus legat på de som även har andra servicetjänster, så som spelutrymmen eller paketutlämning.

Resultatet av tillsynen visar främst på nya utmaningar och brister bland mindre butiker. Bland annat finns svårigheter att förstå vad covid-19-lagen innebär för deras verksamhet. Detta har inte setts i samma utsträckning bland större butiker och sportanläggningar som ofta haft hjälp av branschorganisationer för att reda ut vad som gäller för verksamheten. I mindre butiker som även erbjuder olika servicetjänster, så som paketutlämning och spelutrymme kan det uppstå problem med maxantalet besökare. Till exempel upplevs det att det blir en social sammankomst i spelutrymmen, vilket kan leda till att maxantalet för lokalen begränsar kunder som ska handla eller nyttja andra servicetjänster i butiken från att komma in i lokalerna.

Du hittar både den nationella och den regionala efterlevnadsrapporten för vecka 6 på vår webbplats.

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kristina Höök Patriksson
Tillsynsstrateg
010-224 51 63
kristina.hook-patriksson@lansstyrelsen.se

Lotta Sahlin Skoog
Tillsynsstrateg
010-224 46 67
lotta.sahlin.skoog@lansstyrelsen.se

Maria Andersson
Utvecklingsledare
010-224 43 33
maria.o.andersson@lansstyrelsen.se

Presskontakt
Emma Wahlstedt
010-224 53 78
emma.wahlstedt@lansstyrelsen.se

Kontakt