Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

I höst förnyas systemet
för vädervarningar

Två personer under ett paraply i snöoväder. På bilden syns också de nya varningssymbolerna för gul, orange och röd vädervarning som SMHI inför i oktober.

I oktober i år ersätts nuvarande varningsklasser med gul, orange och röd varning, där röd är den allvarligaste varningsnivån.

För att öka allmänhetens och samhällets förmåga att hantera svåra vädersituationer, förnyar SMHI sina vädervarningar så att lokala och regionala konsekvenser av ett väder blir tydligare. I det nya varningssystemet kan SMHI ta hjälp av Länsstyrelsen för att bedöma hur en väderhändelse kan komma att påverka vårt län. Systemet skulle från början ha införts i april, men har nu skjutits fram till oktober 2021.

Vädervarningar är viktiga för att hjälpa oss att bedöm faror som kan uppstå till följd av en väderhändelse och avgöra hur besvärliga vädersituationer ska hanteras.

Dagens vädervarningar bygger på fasta värden som är lika över landet. Till exempel mängden snö som väntas falla eller förväntad vindstyrka. Men konsekvenserna av vädret kan skilja sig mycket beroende på var i landet eller under vilken årstid det inträffar.

– I Göteborgsområdet kan vi få problem med framkomlighet och annat redan vid mindre snömängder, medan det ofta krävs större snömängder för att det ska få samma påverkan i Norrlands inland, säger Magnus Eriksson på Länsstyrelsens enhet för samhällsskydd och beredskap som ansvarar för att förbereda länets kommuner och räddningstjänster inför övergången.

Regionalt anpassade varningar

I det förnyade varningssystemet övergår SMHI till regionalt anpassade tröskelvärden som bygger på förväntade konsekvenser i ett visst område.

– Genom att tröskelvärdena skiljer sig mellan olika delar av landet ska en varning för snö upplevas lika relevant oavsett om du bor i Göteborg eller i Kiruna, säger Magnus Eriksson.

De nya vädervarningarna tar också hänsyn till riskfaktorer som när på dygnet eller året en väderhändelse inträffar eller hur effekterna av en tidigare väderhändelse kan påverka konsekvenserna av ett nytt oväder.

Nya varningsnivåer: gul, orange, röd

En viktig skillnad jämfört med nu är att SMHI lämnar klass 1-, 2- och 3-varningarna och går över till gul, orange och röd varning. Redan vid gul varning, den lägsta varningsnivån, kan vi vänta oss att vädret får konsekvenser för samhället. Grunden i det nya vädervarningssystemet är att det ska varnas när det behöver varnas.

– Målet är att såväl samhället som privatpersoner ska få bättre möjlighet att kunna förbereda sig inför svåra väderlägen. Det är viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas, säger Magnus Eriksson.

Symbolerna för de nya vädervarningsnivåerna: gul varning, orange varning och röd varning

Symbolerna för gul, orange och röd varningsnivå som införs i oktober i år. Illustration: SMHI

Gul varning signalerar att vädret kan innebär konsekvenser för samhället och vissa risker för allmänheten.

Orange varning signalerar att vädret kan innebära allvarliga konsekvenser för samhället och fara för allmänheten.

Röd varning signalerar att vädret kan innebära mycket allvarliga konsekvenser för samhället och stor fara för allmänheten.

Läs mer om vad de olika varningsnivåerna innebär på www.smhi.se Länk till annan webbplats.

Regional bedömning via Länsstyrelsen

Inför utfärdandet av en vädervarning kan SMHI ta kontakt med Länsstyrelsen som får möjlighet att komplettera SMHI:s bedömningsunderlag, om det finns ytterligare lokala och regionala riskfaktorer som SMHI kan behöva känna till.

– Länsstyrelsen kan då ta kontakt med kommuner, räddningstjänster och andra som sitter inne på lokal kunskap om vilka vägar som kan vara särskilt utsatta, om det pågår något större evenemang i det drabbade området eller om det finns något annat som är viktigt att uppmärksamma SMHI på. SMHI väger sedan in detta i sitt beslut om hur varningen ska utformas, säger Magnus Eriksson, och tillägger att det förstås inte alltid kommer att finnas tid för SMHI att samverka i förväg.

– I hastigt uppkomna väderlägen måste SMHI besluta om varningsnivå utan att först samverka med oss.

Prenumerera på vädervarningar

Aktuella vädervarningar finns på smhi.se och i SMHIs väderapp. I väderappen går det även att prenumerera på lokala och regionala vädervarningar som pushnotiser till mobiltelefonen. Varningar rapporteras också i Sveriges radio P1 och P4.

‎SMHIs väderapp för iphone i Apple Store Länk till annan webbplats.

SMHIs väderapp för androidtelefoner på Google Play Länk till annan webbplats.

Det nya vädervarningssystemet var från början planerat att införas i april, men har nu skjutits fram till oktober 2021. Tekniska problem i sluttestningen av systemet har gjort att SMHI beslutat att skjuta på införandet till oktober. Under våren har SMHI kommunicerat kring förändringen i sociala medier för att förbereda allmänheten inför övergången. Vi på Länsstyrelsen har spridit SMHI:s kampanj i våra sociala kanaler.

Läs mer om det nya vädervarningssystemet

Förnyade vädervarningar införs i oktober | SMHI Länk till annan webbplats.

Fact sheet in English about new weather warnings Länk till annan webbplats. (pdf)

Kontakt