Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av covid-19-lagen i Västra Götaland vecka 4

Under vecka fyra fokuserades tillsynsinsatser i Västra Götaland på gym- och sportanläggningar samt större affärer för livsmedel, kläder eller hemelektronik. Tillsyn av en specifik typ av sportanläggning, padelhallar, genomfördes också runt om i länet efter information från smittskyddsläkare.

- Då vi under veckan uppmärksammades på risk för smittspridning vid padelhallar, väljer vi att genomföra tillsyn på den specifika branschen. Det återstår att se vad vi finner i tillsynen, säger Maria Andersson, utvecklingsledare för arbetet.

Helhetsbilden från tillsynsinsatserna vecka 4 är att de flesta verksamhetsutövare är pålästa och har anpassat sin verksamhet enligt de regler och råd som gäller. Under veckan har återkoppling till verksamhetsutövare skett, och brister har påpekats där det varit aktuellt. Det som framkommit från de tillsynsinsatser som varit är att det finns en utmaning i beräkning av tillgänglig yta per besökare, främst i olika delutrymmen av en verksamhet. Mer information till verksamhetsutövarna behövs för att tydliggöra hur beräkningen ska göras. Vid tillsynsinsatserna har det också lyfts att det kan vara svårt för verksamhetsutövare att säkerställa att maxantalet inte överskrids och att det inte uppstår trängsel vid obemannade tider på gym- och sportanläggningar.

I arbetet framåt fortsätter tillsyn av gym- och sportanläggningar samt större affärer. Förberedelser för en informationsinsats riktad till verksamheter som hyr ut lokaler för privata tillställningar påbörjades under vecka 4 och fortsätter kommande vecka.

Du hittar både den nationella och den regionala efterlevnadsrapporten för vecka 4 på vår webbplats.

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Kontakt