Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ålgräs och blåmusslor får skydd vid Hjältö leror

Blåmusselbank vid Hjältö. Foto: Länsstyrelsen

Blåmusselbank vid Hjältö. Foto: Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har beslutat att bilda biotopskyddsområdet Hjältö leror, som ligger i Borgilefjorden i Uddevalla kommun. Biotopskyddsområdet är 94 hektar stort och består till största del av grunda havsbottnar.

Vi ska inte fördjupa oss i detaljerna, men ett biotopskyddsområde är nästan samma sak som ett naturreservat. Alltså en bit särskilt viktig och värdefull natur som får skydd i lagen.

De grunda bottnarna i Hjältö leror har en rik och varierad natur. En stor del av området täcks av en tät och fin ålgräsäng. Men det finns även andra skyddsvärda naturtyper på de grunda bottnarna. Exempelvis blåmusselbankar, som förekommer på flera platser i området. För att skydda dessa blir det förbjudet att skörda blåmusslor utan Länsstyrelsens tillstånd.

- Genom att bilda ett biotopskyddsområde säkerställer vi att de grunda bottnarna inte blir exploaterade och förbättrar förutsättningarna för att ålgräs och andra viktiga naturmiljöer kan finnas kvar i framtiden. För att skydda ålgräset ytterligare inför vi också ett ankringsförbud i hela området, säger Anders Olsson, marinbiolog på Länsstyrelsen.

Arbetet med att skydda området är en del av projektet Förvaltning och återställande av ålgräsängar som drivs av Länsstyrelsen i Västra Götalands i samarbete med Göteborgs universitet.

- Det viktigaste vi kan göra för dessa livsmiljöer är att skydda de stora ängar som finns kvar, säger projektledaren Beatrice Alenius.

Fakta om ålgräs

Ålgräs är ett sjögräs som kan bilda ängar under ytan. Ålgräsängarna myllrar av liv och är viktiga för den biologiska mångfalden. De är både ett skafferi och en barnkammare för många fiskar och kräftdjur. Ålgräsängarna hör till de mest mångsidiga och produktiva ekosystemen som finns, men är hotade. Bland annat på grund av övergödning, överfiske och exploatering av grunda havsbottnar.

Fakta om projektet

Projektet Förvaltning och återställande av ålgräsängar finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden tillsammans med Havs - och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Under projekttiden 2018-2022 ska totalt två hektar ålgräs restaureras och skyddet för ålgräsängarna stärkas.

Ålgräsäng vid Hjältö. Foto: Länsstyrelsen

Ålgräsäng vid Hjältö. Foto: Länsstyrelsen

Kontaktperson

Anders Olsson
Marinbiolog
Enheten för naturskydd
Länsstyrelsen i Västra Götaland
010-224 47 23
anders.g.olsson@lansstyrelsen.se

Kontakt