Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av covid-19-lagen i Västra Götaland vecka 3

Idag börjar Länsstyrelsens första återrapportering kring efterlevnaden av nya covid-19-lagen. Rapporten baseras på de tillsynsuppdrag som genomförts runt om i länet under vecka 3. Länsstyrelsen Västra Götaland ser en generellt positiv bild ute i handeln där informationen kring den nya lagens råd och regler nått fram till de allra flesta.

– Det känns jättebra att arbetet är igång och att vi så snabbt har byggt upp en fungerande organisation för både tillsynen och allt arbete runt omkring. Det har också varit intressant att se det engagemang som arbetet väckt bland verksamhetsutövare och allmänhet. Det visar på att det finns en vilja i samhället att göra rätt och bidra till en minskad smittspridning, säger Maria Andersson, utvecklingsledare för arbetet kring pandemilagen vid Länsstyrelsen Västra Götaland.

I Västra Götaland, där närmare 30 medarbetare nu är involverade i arbetet, skedde den första tillsynen vid butiker i köpcentrum och gallerior i slutet av vecka 2. Under vecka 3 har uppföljningen av den första tillsynsinsatsen återkopplats till berörda köpcentrum och gallerior. I stort visade tillsynen att informationen kring lagen verkar ha nått fram till verksamhetsutövarna. Majoriteten av butikerna hade vidtagit åtgärder, som att skylta för maxantal i lokalen och ge information kring hur man kan undvika smittspridning i lokalerna. Lärdomar från den första tillsynsinsatsen har också hjälpt till i den planering av fortsatta insatser som dominerat arbetet under vecka 3. Den fortsatta tillsynen kommer riktas in på gym- och sportanläggningar, större livsmedelsbutiker samt större affärer för kläder och hemelektronik och förväntas komma igång, både på plats och via telefon eller mejl, under vecka 4.

Du hittar både den nationella och den regionala efterlevnadsrapporten för vecka 3 på vår webbplats.

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Kontakt