Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivet bidrar till fossilfria transporter

Slang med biogas in i en bils tank.

Foto: Mostphotos

Under året har Naturvårdsverket beviljat stöd till 115 åtgärder i Västra Götaland. Transportsektorn är en vinnare med flera värdefulla satsningar inom vägtrafik, flyg och sjöfart. Tillsammans minskar de utsläppen och bidrar till grön omställning.

Trots en coronakris visar investeringsviljan och bredden av åtgärder att många företag, organisationer och kommuner är beredda att satsa på gröna investeringar och ställa om sina verksamheter till mer långsiktigt hållbara alternativ.

- Under 2020 har vi haft högt söktryck i länet och vi ser många goda exempel på aktörer som vill ställa om mot fossilfrihet. Flera av investeringarna är på stora belopp och det visar att näringslivet har förstått betydelsen av att satsa långsiktigt, trots den kris vi fortfarande befinner oss i, säger Helena Sandmer, Klimatklivshandläggare på Länsstyrelsen.

Biogas och el bidrar till omställning för tunga transporter

Under hösten 2020 har Naturvårdsverket beviljat stöd till bland annat större anläggningar som ökar användningen av biogas. En av dem är Orangegas Sverige som fått 36 miljoner kronor i investeringsstöd för att uppgradera och förvätska biogas för tunga fordon i Borås. Flytande biogas bidrar till omställningen av förnybara bränslen för tunga transporter.

Gasum, som är en stor aktör inom biogasbranschen, breddar sig genom en satsning på elektrifiering. De får 2,2 miljoner kronor för att sätta upp en laddstation för lastbilar i Göteborg.

Spännande projekt inom flyg och sjöfart

Elektrifiering är inte längre något för endast vägtrafiken. eFlight investerar i elflyg i Trollhättan och Donsö Shipping erövrar ny mark inom sjöfarten genom laddhybridisering av två fartyg. Det innebär att fartygen utrustas med batterier som gör framdriften mer energieffektiv. De förses också med anslutningsmöjligheter till landström.

Nästa ansökningsomgång för Klimatklivet öppnar den 18 januari 2021 Länk till annan webbplats.

Här finns listan över alla beviljade åtgärderna i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Till Naturvårdsverkets pressmeddelande Länk till annan webbplats.

Fakta om Klimatklivet

Stöd från Klimatklivet beviljas till de åtgärder som ger störst minskning av växthusgasutsläpp per investeringskrona. 3 546 projekt i hela landet har hittills fått 6,4 miljarder kronor i stöd.

Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552