Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur har migrationen påverkats av pandemin?

Det är en av frågorna som diskuteras på årets Integrationsforum den 26 november. I denna digitala konferens tar vi även upp frågor om bostadsförsörjning för nyanlända och hur deras kompetens kan tas till vara på bästa sätt.

Mycket har hänt inom integrations- och migrationsområdet de senaste åren, bland annat en bosättningslag som innebär att kommuner får dela på ansvaret för mottagning av nyanlända. Länsstyrelsens roll handlar mycket om att främja, stödja och informera när det gäller integrationsarbetet. Och att analysera och återrapportera till regeringen.

Trots att flyktingströmmarna till Sverige minskat betydligt under senaste åren är det fortsatt ett mycket stort antal människor på flykt i världen – nära 80 miljoner i slutet av 2019. Alice Petrén, utrikeskorrespondent vid Sveriges Radio med uppdrag att bevaka migrations- och flyktingfrågor, kommer att prata om Global migration i coronatider.

Ett övergripande mål för svensk integrationspolitik är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 20 procent av befolkningen är födda utomlands och bidrar på olika sätt till vårt gemensamma samhälle. För att nyanlända ska kunna bidra på ett bra sätt är det viktigt med fungerande boenden. Den frågan kommer representanter från Statskontoret att belysa utifrån kartläggningen ”Aktiv medverkan till bosättning i annan kommun”.

Till media som vill följa konferensen

Hör av er via e-post till anita.nilsson@lansstyrelsen.se för att få länk till konferensen som sänds via Länsstyrelsens Youtube-kanal.

Integrationsforum 2020 med hela programmet för dagenlänk till annan webbplats

Integrationsforum har anordnats varje år sedan 2013, oftast i samverkan med andra aktörer. Årets Integrationsforum genomförs i år som en digital konferens i samverkan med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Västra Götalandsregionen. Konferensen vänder sig till politiker och de som arbetar med eller är aktiva inom området migration och integration.

Kontakt

Anita Nilsson

Pressansvarig