Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Här finns pengarna!

Man och barn på strand. Foto: Sara Winsnes Johnér

Foto: Sara Winsnes Johnér

I alla fall pengar för dig som gör insatser för miljön. I skriften ”Var finns pengarna?” finns stöd och bidrag från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Tillväxtverket, Energimyndigheten och många fler.

Vem får söka stöd?

Alla på kommuner, föreningar, vattenråd, företag, markägare och flertalet andra aktörer som vill arbeta med miljöförbättrande åtgärder kan söka de stöd som finns samlade i skriften.

Varför vi har gjort denna sammanställning

Länsstyrelsen får ofta frågan om vilka stöd och bidrag som finns att söka till åtgärder som förbättrar miljön. För att underlätta har vi därför samlat stöden i en skrift. Sammanställningen ska ge en övergripande introduktion kring de stöd och bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information.

Sammanställningen är ett viktigt stöd i genomförandet av åtgärderna i ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020” Länk till annan webbplats.. Stöden har därför symboler kopplat till de fyra utmaningarna i åtgärdsprogrammet.

Var hittar jag den?

Här hittar du ”Var finns pengarna?” Länk till annan webbplats.


Kontakt