Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Publikgräns på 8 personer i Västra Götaland från 24 november

Bild på tomma stolar på en läktare.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta (8) sittande deltagare. Detta gäller även om deltagarna sitter med behörigt avstånd till varandra. Enda undantaget är begravningar. Beslutet gäller från och med den 24 november.

Beslutet fattades den 23 november och innebär alltså att det från och med den 24 november, är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta (8) deltagare. Bakgrunden till beslutet är förstås att begränsa den mycket allvarliga smittspridningen av covid-19.

Regeringen har beslutat om ett undantag för begravningar, som naturligtvis även gäller Västra Götaland. Det får samlas maximalt tjugo (20) deltagare vid religionsutövning i samband med dödsfall, t.ex. begravningsceremonier, urnsättning och liknande. Undantaget är lika för alla, oavsett trosinriktning.

Bakgrund till Länsstyrelsens beslut

Den 20 november beslutade regeringen att begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till åtta (8) personer från och med 24 november. Länsstyrelsen har mandat att besluta om lokala regler. Den 23 november beslutade vi att maxantalet på 8 personer även ska gälla för sittande publik i Västra Götaland från 24 november. Detta beslut gäller istället för regeringens beslutade undantag för sittande publik. Det enda undantag vi har i Västra Götaland är undantaget för begravningar som alltså får samla max 20 deltagare.

Länsstyrelsens beslut har tagits mot bakgrund av att smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Beslutet har fattats efter avstämning med länets smittskyddsläkare.

Vårt beslut gäller Västra Götalands län. Varje länsstyrelse kommer att besluta om egna föreskrifter eftersom landets länsstyrelser är självständiga myndigheter. Var och en fattar alltså sina egna beslut, men naturligtvis har landets länsstyrelser noga talat sig samman i den här frågan.

Länsstyrelsens beslut om max 8 deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Västra Götaland (pdf-fil)PDF

Information om regeringens beslut om att begränsa antalet deltagare till 8 personer från 24 november.länk till annan webbplats

Nya nationella råd från 14 december

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

De nya råden gäller tillsvidare. Restriktionen om maximalt åtta personer vid en allmän sammankomst och offentlig tillställning ligger kvar.

Folkhälsomyndighetens information om de nya nationella råden länk till annan webbplats

Frågor och svar - FAQ

Regeringens beslut innebär att deltagarantalet för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med 24 november kommer vara max åtta personer förutom vid begravningar.

Länsstyrelsen har mandat att besluta om lokala regler, vilket vi gjort, och från 24 november gäller 8 personer även för sittande publik i Västra Götaland. Detta beslut gäller istället för regeringens beslutade undantag för sittande publik. Det enda undantag i har i Västra Götaland är för begravningar. Det får samlas maximalt tjugo (20) deltagare vid begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande. Undantaget är lika för alla, oavsett trosinriktning.

Regeringen har även beslutat att ta bort ett undantag som tidigare fanns för sammankomster och tillställningar som hölls på serveringsställen. Förbudet regleras i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Bakgrunden till beslutet är att smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög.

Nedan finns en länk till regeringens webbplats där du kan läsa mer om regeringens beslut.

Läs om regeringens beslut på regeringens webbplats.länk till annan webbplats

Regeringens beslut innebär att deltagarantalet för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med 24 november kommer vara max åtta personer förutom vid begravningar. Länsstyrelsen har mandat att besluta om lokala regler, vilket vi gjort, och från 24 november gäller 8 personer även för sittande publik i Västra Götaland. Detta beslut gäller istället för regeringens beslutade undantag för sittande publik. Det enda undantag som gäller i Västra Götaland är för begravningar. Det får samlas maximalt tjugo (20) deltagare vid begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande. Undantaget är lika för alla, oavsett trosinriktning.

Bakgrunden till Länsstyrelsens beslut är att smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Beslutet har också tagits efter avstämning med länets smittskyddsläkare.

Stödet för Länsstyrelsens beslut finns i ett så kallat bemyndigande i 3 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). Där står att Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om förbud mot att inom länet eller en del av det hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med färre deltagare än som anges i 1 § i den nya förordningen, om det är nödvändigt för att motverka epidemi.

Det innebär att Länsstyrelsen får besluta om föreskrifter om förbud eller att begränsa deltagarantalet vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om det är nödvändigt för att motverka epidemi.

Beslutet gäller tills vidare. Länsstyrelsen kommer att följa läget noggrant och kontinuerligt ompröva beslutet.

Vårt beslut innebär att man i Västra Götaland inte får anordna allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som har fler än 8 deltagare, förutom om det är en begravning som får samla 20 deltagare. Detta undantag är lika för alla oavsett trosinriktning.

Det är polisen som bedömer vad som är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Vårt beslut innebär att offentliga tillställningar i form av idrottsevenemang inte får samla fler än 8 deltagare. Det nationella undantaget som regeringen beslutade om från 1 november 2020, och som tillåter högst 300 sittande deltagare på liknande arrangemang, gäller alltså inte inom Västra Götaland. Här är det istället maximalt 8 deltagare som gäller från 24 november.

Regeringen har den 20 november beslutat att ta bort ett tidigare nationellt undantaget för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på restauranger och andra serveringsställen. Länsstyrelsens beslut ändrar inte det. Det innebär att om en restaurang anordnar en konsert så får det inte vara större publik än 8 personer. Den vanliga verksamheten påverkas inte utan regeringens beslut gäller om det är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som arrangeras.

Vårt beslut omfattar bara allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Butiker, köpcentrum, frisörsalonger m.m. omfattas inte av dessa krav, och därför inte heller av vår föreskrift. Däremot gäller de nationella allmänna råden från Folkhälsomyndigheten för alla verksamheter.

Nya skärpta nationella råd - Krisinformation.selänk till annan webbplats

Ja, det gäller för samtliga religiösa sammankomster. Det enda undantaget är religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, exempelvis begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande.

Privata fester och tillställningar är varken allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Men vi behöver alla ta vårt personliga ansvar för att minska smittspridningen, vilket betyder att vi ställer in, ställer om och endast träffar de som vi bor med.

Polisen har rätt att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som har fler än 8 deltagare och den som anordnar en sådan kan dömas till böter eller fängelse upp till sex månader.

Som allmänna sammankomster räknas bland annat sådana demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter som anordnas för allmänheten eller som allmänheten har tillträde till. Exempel på offentliga tillställningar är idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor som anordnas för allmänheten eller som allmänheten har tillträde till. Privata tillställningar eller folksamlingar med folk som helt oorganiserat vistas på ett torg eller på allmänna färdmedel omfattas inte av begreppen (2 kap. 1-3 §§ OL).

Nej det är Folkhälsomyndigheten som har tagit detta beslut. För att motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas till åtta personer och att publik vid till exempel konserter måste sitta ner.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd till serveringsställenlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen har inte möjlighet att införa restriktioner i kollektivtrafiken. Företag som anordnar buss-, tåg- eller sjöresor bestämmer vilka regler som gäller med företagets färdmedel. Regeringen har nyligen tagit upp diskussionen om en ny tillfllig pandemilag som skulle kunna ge dem den befogenheten.

Förbudet som regeringen och Länsstyrelsen meddelat med stöd av ordningslagen avser allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare. Förbudet avser även allmänna sammankomster som är begravningar om den samlar fler än 20 deltagare. En arrangör som bryter mot dessa förbud kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Det finns inget motsvarande straffansvar eller annan sanktion kopplat till Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Det är dock viktigt att allmänheten följer råden och rekommendationerna och tar ansvar för att minska risken för smittspridning.

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Nya skärpta nationella råd - Krisinformation.selänk till annan webbplats

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552