Publiceringsdatum: 19 november 2020

Senast uppdaterad: måndag 23 november, 15.29

Publikgränsen på 50 personer förlängs

Rad med röda fällstolar i en idrottsarena

Publikgränsen på maximalt 50 personer blir kvar i Västra Götaland till den 23 november. Det beslutet fattade Länsstyrelsen i dag. Slutdatumet är satt i avvaktan på regeringens eventuella beslut om maximalt åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Länsstyrelsen beslutade den 29 oktober att fortsätta på samma linje som tidigare med en maxgräns på 50 deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inom länet. Förbudet gäller oavsett plats, sammanhang eller vidtagna smittskyddsåtgärder, vilket inkluderar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på restauranger och andra serveringsställen. Förbudet har gällt till och med idag, den 19 november.

Dagens beslut innebär att förbudet förlängs till och med den 23 november. Slutdatumet är satt i avvaktan på regeringens ytterligare begränsningar om max åtta personer, som kan komma att gälla från den 24 november.

– Det är en fortsatt allvarlig situation i länet, både vad gäller smittspridning och belastning på sjukvården. Nu behövs krafttag, var och en måste ta sitt ansvar om vi ska få bukt med smittspridningen. Därför är det inte läge för större arrangemang, säger landshövding Anders Danielsson.

Länsstyrelsens beslut är fattat efter samråd med smittskyddsläkaren inom Västra Götalandsregionen. Ett nytt beslut kommer att gälla från och med den 24 november.

Relaterad information:

Regeringens förslag om förbud mot sammankomster för fler än åtta personerlänk till annan webbplats

Länsstyrelsens beslut om fortsatt begränsning på 50 personerlänk till annan webbplats

Frågor och svar – beslut om publiktak på 50 personer

Smittspridningen sker mycket snabbt och utvecklingen är på väg åt fel håll. Detta är också anledningen till att Folkhälsomyndigheten meddelade skärpta allmänna lokala råd för Västra Götaland. Råden är en uppmaning att bland annat avstå evenemang som samlar många människor samtidigt och att undvika fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Utifrån den kraftiga smittspridning som nu sker har vi bedömt att det är nödvändigt att vi nyttjar den möjlighet som vi har fått av regeringen att hålla på den begränsning som tidigare gällt med ett maximalt antal deltagare på 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Länsstyrelsens föreskrifter om begränsningen till 50 deltagare oavsett plats och sammanhang, har fattats med stöd av mandatet i ordningslagen, enligt:

  • förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen.
  • förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställning.

Det finns ett tydliggörande i förbudsförordningen (2 §) om att Länsstyrelsen kan införa förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med färre deltagare om det är nödvändigt för att motverka epidemi.

Länsstyrelsen kan endast besluta om begränsningar för allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Länsstyrelsen ansvarar inte för serveringsställen, kollektivtrafik, badhus eller köpcentrum.

Länsstyrelsen beslut är att ligga kvar på ett tak på 50 personer fram till den 23 november. Slutdatumet är satt i avvaktan på regeringens ytterligare begränsningar om max 8 personer, som kan komma att gälla från den 24 november.

Vårt beslut innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på restauranger och andra serveringsställen inte får samla fler än 50 deltagare. Den vanliga verksamheten påverkas alltså inte, men däremot kan restaurangen till exempel inte anordna en konsert med en större publik än 50 personer.

Det nationella undantaget som inte begränsar antalet deltagare på sådana serveringsställen som omfattas av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gäller alltså inte i Västra Götalands län. Här är istället maxantalet deltagare 50.

Det är polisen som bedömer vad som är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Aktuell corona information på polisen webbplatslänk till annan webbplats

Information om vad som är en allmän sammankomstlänk till annan webbplats

Information om vad som är en offentlig tillställning på polisens webbplatslänk till annan webbplats

För servering på restauranger och caféer finns särskilda regler för att minska smittspridningen. Det som nu är händer är att förbudet för särskilda evenemang (allmänna sammankomster och offentliga tillställningar) med mer än 50 personer förlängs.

Det är alltså olika lagstiftningar. Det Länsstyrelsen i Västra Götaland har möjlighet att påverka enligt ordningslagen är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, inte hur många gäster en restaurang har.

Nej, det är Folkhälsomyndigheten som har tagit detta beslut. För att motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas till åtta personer och att publik vid till exempel konserter måste sitta ner.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd till serveringsställenlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen har inte möjlighet att införa restriktioner i kollektivtrafiken. Företag som anordnar buss-, tåg- eller sjöresor bestämmer vilka regler som gäller med företagets färdmedel. Regeringen har nyligen tagit upp diskussionen om en ny pandemilag som ger dem den befogenheten.

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552