Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Finns det fornlämningar där du bor?

Labyrint i sten på gräsmatta

Labyrinter, eller Trojeborgar som de även kallas, är en fornlämning som vi vet ganska lite om. I Sverige finns omkring 300 kända labyrinter. Foto: Malin Richard.

Är du nyfiken på var närmaste gravfält, hällristning, domarring eller annat fornminne är beläget? Med Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök kan du få information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige.

Chansen är stor att du kan hitta en spännande fornlämning i närheten där du bor. I Västra Götaland finns omkring 75 000 registrerade fornlämningar och andra kulturhistoriska spår. Informationen i Fornsök är sökbar för alla och tjänsten är gratis. Sedan i somras har en ny funktion lagts till i form av GPS-positionering där du befinner dig med din mobiltelefon.

– I kartan i söktjänsten Fornsök kan du söka efter sådant som har hittats i närheten av där du bor. Det kan vara allt från torplämningar till stenålderns stora stenkammargravar, säger Malin Richard, antikvarie på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Fornsök är ett register över platser i Sverige där det finns spår av hur människor levde förr, så kallade fornlämningar. Spåren kan till exempel vara rester av forntida hus, åkrar eller gravar. De kan vara flera hundra eller flera tusen år gamla. Många av platserna är skyddade av kulturmiljölagen. Det betyder att de inte får förstöras eller ändras.

Leta fornlämningar i söktjänsten:

Fornsöklänk till annan webbplats

Läs mer om GPS-positionering i nyheten på Riksantikvarieämbetets webbplats:

Hitta lättare i Fornsök med GPS-positioneringlänk till annan webbplats

Kontakt